Invitation til stormøde

Kære medlemmer i IMCC

Bestyrelsen vil gerne invitere jer allesammen til Nationalt Stormøde den 30. maj kl 10.30 – 17.00 i Odense

Hvorfor stormøde?

Stormødet er din mulighed for at bestemme hvad IMCC skal prioritere de næste 3 år! Processen er allerede skudt i gang ude i byerne, hvor de lokale strategigrupper her i maj arbejder for at få dig og din aktivitet med. IMCC’s kommende strategi skal være medlemmernes strategi – da det er jer den kommer til at påvirke. Stormødet er derfor den ultimative mulighed for at komme med input, og hvor vi sammen kan definere IMCC’s fremtid.

(læs mere om processen her: http://imcc.dk/nyheder/strategi-det-imcc-vi-onsker/).

Open Space Technology

open-space-forum-2

Henning A. Bendtsen (tidl. rådgiver for nationalbankdirektøren), vil facilitere Open Space Technology for os.
Open Space er en debatform, som udspringer fra ideen om, at der hvor nye og innovative ideer virkelig sker, er i kaffepausen.

Det starter med et oplæg, hvorefter alle kan komme med emner, som så fordeles til diskussion i forskellige rum i løbet af dagen. Der er kun en regel: “The law of two feet”. Det betyder, at man SKAL gå fra en debat, hvis man ikke enten bidrager til debatten eller modtager information.

Dette er, om man vil, den ultimative inddragelsesform og skal sikre, at alle IMCC’ere der ønsker det, bliver hørt i strategiprocessen. Produktet, som alle får på dagen, samles af bestyrelsen og bliver grundlaget for den endelig strategi – derfor er jeres input ekstremt vigtige.

  • Skal vi sende flere IMCC’ere ud i verden?
  • Skal IMCC og vores aktiviteter være offentlige meningsdannere?
  • Skal IMCC skifte navn?
  • Skal vi have et vildere og dermed også dyrere sekretariat?
  • Skal bestyrelsen blande sig mindre?
  • Hvad synes DU?

Transport og forplejning vil være dækket, så der er ingen undskyldning 😉
Tilmeld dig via din medlemsprofil og følg evt. med på facebook eventet.

Så kom! – og tage alle dine venner med og vær med til at skabe den sejeste forening for frivillige studerende!

Venlig hilsen din landsbestyrelse

Frederik, Morten, Jesper, David, Stine og Monica og Katja(imens vi har hende)