Invitation til ordinær generalforsamling 2015

GF og jubilæum

På den årlige IMCC Generalforsamling mødes foreningens medlemmer og diskuterer bl.a. organisationen, vedtægterne og vælger en ny Landsbestyrelse og meget andet sjovt.

 

 9428792350_d3924c954a_z

 

Weekenden hvor generalforsamlingen afholdes kommer til at foregå fra den 30. oktober til den 1. november 2015 og vanen tro mødes vi på Gadsbølle skole, Gadsbøllevej 100, 5492 Vissenbjerg.

 

———————————————————————————-

OBS: TILMELDING VIA MEDLEMSPROFIL ER NØDVENDIG

———————————————————————————-

 

Kære alle IMCC’ere

 

Dette års generalforsamling bliver uden sammenligning exceptionel.

 

Den årlige generalforsamlingsweekend vil være præget af IMCC’s jubilæum. Hvis du ikke har hørt det endnu, bliver vi 65 i år! Vi skal derfor fejre vores forenings fødselsdag, vi skal herudover se om vi skal have vedtaget den nyudarbejdede strategi, vi skal have valgt en ny landsbestyrelse – overvej allerede nu, om det kunne være noget for dig?

 

Benjamin Skov-Kaas (tidligere landsbestyrelsesmedlem) vil agere ordstyrer til selve generalforsamlingen, og der vil blandt andet være oplæg ved Michael Bager om søndagen.

 

Kig ind forbi din medlemsprofil, og meld dig allerede nu til årets fedeste weekend i Gadsbølle under fanen ‘events’.

 

Pssst… Vi skal også holde 6,9 timers bar!!!

 

Vi glæder os overordentligt meget til at se jer alle sammen!

 

HUSK: Alle IMCC’ere er velkomne! Det er din forening det handler om! Vi håber også, at flere ældre IMCC’ere (alumner) kommer og deltager i festlighederne.

 

I år vil der være fælles transport til Gadsbølle fra hver af de fire byer. Vi får altså arrangeret busser, til at hente og bringe jer, så der er ingen undskyldninger for at gå glip af året store IMCC-begivenhed!

 

Tilmeldingsfrist 13. oktober 2015

 

Folk der ikke er nuværende medlemmer af IMCC (Alumner, internationale m.fl.) kan tilmelde sig jubilæumsfesten ved at skrive en e-mail til ivar@imcc.dk

 

ENGLISH:

People who are currently not members of IMCC (e.g. Alumni, Internationals etc.) can sign up for the Jubilee celebrations by writing an e-amil to ivar@imcc.dk

 

Foreløbig dagsorden til den ordinære generalforsamling 2015

  • Valg af dirigent og to referenter.
  • Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
  • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  • Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.
  • Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering. f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.
  • Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse.
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Valg af to kritiske revisorer.
  • Evt.

 

Specielle deadlines i forhold til generalforsamlingen

11.09.2015 – Deadline for indkaldelse til generalforsamlingen af landsbestyrelsen

09.10.2015 – Tidsfrist for at indsendelse af forslag, som man ønsker behandlet på generalforsamlingen (sendes til bestyrelse@imcc.dk)

16.10.2015 – Deadline for endelig dagsorden, samt regnskab offentliggøres.

23.10.2015 – Deadline for ændringsforslag til forslag.