IMCC på årets Folkemøde på Bornholm

10867309576_d10ce78c0f_z

 

D. 12.-15. juni 2014 afholdes Folkemøde på Bornholm, som er en politik-festival, hvor mere end 500 foreninger, virksomheder og politiske partier mødes i Allinge for at debattere alverdens emner. Formålet med Folkemødet er at værne om demokratiet og invitere til debat og dialog på tværs af interesser og politiske overbevisninger. Som borger og som frivillig i en forholdsvis lille forening er det en enestående mulighed for at stå ansigt til ansigt med beslutningstagerne og fortælle om de udfordringer man oplever i sit arbejde og ikke mindst fortælle om det seje arbejde IMCC laver i hele Danmark og i udlandet. Læs mere om Folkemødet og se programmet som hele tiden opdateres her: http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx

 

Landsbestyrelsen vil opfordre alle aktivitetsgrupper til at sende delegerede af sted til Bornholm og vil i den forbindelse hastebehandle ansøgninger om støtte til transport. Søg via dette link: http://imcc.dk/for-medlemmer/imccs-puljer/  Vi opfordrer desuden til , at man i interessefællesskaberne finder repræsentanter som på den måde kan tale på vegne af flere grupper. Netop denne model benytter ”Grønt Interessefælleskab” sig af, idet de sender en gruppe frivillige af sted som talerør for hele den grønne gruppe.

 

IMCC som forening er ikke partipolitisk, men aktivitetsgrupperne er frie til at sætte deres sundhedspolitiske interesser på dagsordenen.

 

Alle IMCC’ere som deltager på mødet inviteres til et formøde, hvor vi kan lægge en strategi, for hvilke arrangementer vi skal deltage i og hvilke pointer vi sammen kan fremføre. Skriv til katja@imcc.dk for at melde jeres deltagelse.

 

imcc-2013-logo_CMYK