IMCC holder ekstraordinær generalforsamling 29. september!

Landsbestyrelse har arbejdet på at blive godkendt som en almenvelgørende og almennyttig forening. Sådan en status vil give foreningen følgende muligheder:

  • Donationer til IMCC eller foreningens aktivitet vil kunne trækkes fra i skat af den enkelte donationsgiver.
  • Vi vil blive optaget på Skats liste over velgørende foreninger, som giver os visse fordele eksempelvis fra både Google (gratis eller meget billige ad-words reklamer) og Microsoft (store rabatter på Officepakken).
  • Moms-tekniske fordele, men nok ikke momsfritagelse.

Så flere gode grunde til at søge om at blive almenvelgørende og en almennyttig forening.

Der er også blevet tænkt på, at det ville passe godt ind med forberedelser af IMCC’s 65 års fødselsdag næste år, hvor vi netop håber på at modtage donationer gennem fundraising og god promovering.

 

Men først: en udfordring

For at kunne godkendes som almenvelgørende og almennyttig forening, skal der laves nogle ændringer i vores vedtægter først.

Som der står i bekendtgørelsens §5:

  • “2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
  • 3) Foreningen mv. er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.”

I vores vedtægter kap. 8, §19, stk. 2 står:

  • “På den generalforsamling, hvor organisationens opløsning effektueres, besluttes ligeledes hvordan eventuel formue fordeles. Fordelingen skal ske til andre almennyttige og velgørende organisationer i overensstemmelse med kapitel 2.”

Vi mangler altså at beskrive både hvor vores formue ender, hvis vi opløser os, samt hvor vores hovedkontor ligger. Men hvorfor ikke bare tage det op til den kommende generalforsamling?

Det kan vi desværre ikke nå, hvis vi skal opnå sådan en status i år 2015. Det skyldes, at Skat skal have vores vedtægter med de førnævnte ændringer i hænde senest den 1. oktober 2014.

Derfor har Landsbestyrelsen i samråd med aktivitetsgrupperne (på NAL-gruppen på facebook) besluttet at holde en ekstraordinær generalforsamling den 29. September.

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på følgende

Afholdelsen sker  Medicinerhuset i Aarhus fra kl. 16.00-18.00. Det bliver et simpelt møde for der fremsætter  ikke andre ændringsforslag end de to nødvendige, og der vil ikke være andre punkter på dagsordnen.

Hvis der er nogen, der er utilfredse med ordlyden af de to forslag der ( forhåbentlig) bliver vedtaget, så er der rigelig mulighed for at ændre dem til den ordinære generalforsamling den 1. november.

 

Spørgsmål?

Hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvordan sådanne ekstraordinære generalforsmalinger foregår, da kontakt blot Jesper, IMCC formand, på formand@imcc.dk eller 40 15 69 14.

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at skrive til tobias@imcc.dk med navn og medlemsnummer.

 

Dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

a. Valg af dirigent og to referenter.

b. Godkendelse af dagsorden og forretningsordning for generalforsamlingen.

c. Behandling af forslag om hvor IMCC er hjemhørende.

d. Behandling af forslag om hvilken forening likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde.

 

Vedtægtsændringsforslag

Forslag 1

Tilføje Kapitel 1, § 2 ny stk. 2

Organisationen er hjemmehørende i Københavns kommune.

Forslag 2

Kap 8. § 19.

Stk. 2. På den generalforsamling, hvor organisationens opløsning effektueres, besluttes ligeledes, hvordan eventuel formue fordeles. Fordelingen skal ske til andre almennyttige og velgørende organisationer i overensstemmelse med kapitel 2.

Ændres til:

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Læger uden grænser.

eller

Forslag 3

Ændres til:

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler CARE Danmark