“Hvor er mændene?”

image3Det er et spørgsmål, som Arushma Parvaiz ofte har stillet i forbindelse med ligestillingsdebatten. I forrige weekend deltog hun, sammen med andre, hovedsageligt unge, i en-dagskonferencen ”Unge kvinder som ledere”, arrangeret af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). Formålet med konferencen var, at italesætte og danne et trygt forum til at diskutere forskellige problematikker vedrørende ligestilling – både i Danmark, men også internationalt. Arushma var en af tre deltagere i panelet med titlen ”Mænd er velkomne”. Her skulle de tre deltagere forholde sig til det overordnede spørgsmål, der lød: ”Vedrører ligestilling kun kvinder, og hvordan kan det være, at der ikke er flere unge mænd, der deltager i ligestillingskampen?” Herefter blev emnet diskuteret i en workshop.

 

Arushma har været aktiv i IMCC siden 2011 i bl.a. Research Exchange og UAEM, og har også været aktiv på IMCC’s internationale front, bl.a. med deltagelse i møder i IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Aktuelt er Arushma aktiv i IMCC Women Deliver, som er et nyt projekt, omhandlende ligestilling for alle. Arushma har gennem sin frivillighed i IMCC udviklet en stor interesse for global sundhed og en stor passion for FN’s nye sundhedsmål (Sustainable Development Goals). Især mål 4 og 5, omhandlende ligestilling og lige adgang til uddannelse, er vigtigt for Arushma.

image4

En af Arushmas kæpheste, som hun også talte om i sin præsentation, er, hvor vigtigt det er at forstå, at ligestilling ikke kun handler om at fremme kvinders rettigheder, sundhed og velvære, men også mænds. For Arushma er det vigtigt, at mændene også kommer ind i ligestillingsdebatten, fordi de tit bliver overset. Og i IMCC arbejder vi for lige adgang til sundhed for alle, hvilket også gælder ligestilling mellem køn. Derfor prøvede Arushma med din deltagelse, at få mændene med ind i kampen: ”Det kan godt være, at dette vil provokere nogle af jer, men jeg ser sådan på det:  Der er de unge mænd, som også gerne vil kæmpe kampen for ligestilling, så er der dem, der er i opposition til ligestillingskampen, og så er der den gruppe af unge mænd, som har brug for vores støtte”. Arushmas oplæg og hele debatten gjorde indtryk på flere af deltagerne, blandt andet Henrik Gormsen fra Ungdommens Røde Kors, som i den fælles afslutning på dagen sagde: ”I aften, når jeg skal mødes med mine kammerater, så skal vi ikke endnu engang snakke om Starship Troopers. Vi skal tale om feminisme og vores bidrag til, at kvinder kan blive ligestillet. For ligestillingskampen er også for mænd, men det kan måske være lidt svært for unge mænd at snakke om ligestilling, når man slet ikke er vant til at tale om det emne”.

 Arushma

 ”Den generelle holdning er tit, at hvis man er feminist, skal man have viden om alt inden for feltet – og dertil også have en holdning til alt. Det synes jeg ikke nødvendigvis er rigtigt. Der er et behov for, at vi som unge, studerende, kvinder, mænd – ja, hvad som helst – kan få lov til at tale om vores meninger og tilkendegive vores holdninger, uden at skulle blive stillet til regnskab og repræsentere alle feminister verden over” – Arushma Parvaiz, IMCC

 

Ud over, at dagen bød på vigtige debatter og diskussioner, som deltagerne kunne tage med tilbage til arbejdet i deres organisationer, kunne Arushma også tage nogle helt personlige erfaringer med sig hjem. Hun blev bl.a. udfordret til at være skarp på sine holdninger og argumenter: ”Jeg har altid været dårlig til at argumentere for min sag, men allerede nu kan jeg mærke en forskel på mig selv – jeg tør mere!

 

image2