Frivillighed med personlig udvikling

Det er sidst på eftermiddagen. Ca. 25 studerende begynder så småt at indfinde sig i et undervisningslokale på Aalborg Universitet. De fleste har tilbragt hele dagen på studiet. Nogle kommer endda med toget fra Aarhus. Men dagen er langt fra slut. For nu venter 6 timer mere i et indelukket undervisningslokale. Noget har dog ændret sig. Bagerst i lokalet er der linet op med forskellige snacks og hjemmelavede sandwichs. Foran tavlen står ikke en tør professor, men to unge, nyuddannede fyre. Og ved bordene sidder nu en række studerende fra så forskellige studier som MedIS, ergoterapeut og religionsvidenskab, klar med pen og papir. Dette bliver ikke 6 timers tavleundervisning.

Workshop

Da deltagerne har forsynet sig og taget plads ved bordene, går de to fyre i gang med at tale om forskellige kommunikationsplatforme og sociale medier. De skal nemlig holde en workshop med emnet ”PR”, mens der i lokalet ved siden af afholdes workshop i ”Ledelse”. Senere kan de tilstedeværende vælge mellem to nye workshops, i ”Formidling” og ”Fundraising”. Kenneth og Kai, der afholder workshoppen i PR, skiller sig ud i aften. De er nemlig de eneste, der ikke er en del af IMCC. Fælles for de resterende er nemlig, at de, uanset studieretning, alder, køn og geografisk tilhørsforhold, arbejder frivilligt med sundhedsfremmende arbejde, ved siden af deres studie. At de vælger at bruge denne aften på at mødes og høre om PR, ledelse, formidling og fundraising er altså fuldstændig frivilligt. Men hvorfor bruge 6 timer, efter en i forvejen lang dag på studiet, på flere powerpoint-shows, mere gruppearbejde, og ja, mere undervisning?

”IMCC er en organisation, hvor man udvikler sig. Det er også manges motivation – en personlig udvikling. Udvikling af kompetencer”. Sådan lyder det fra Cecilie Siggaard, der er leder for Trænergruppen i IMCC. Trænergruppen står bag de tre øvrige af aftenens workshops. De tre workshops er blot nogle få af en række træninger, som Trænergruppen afholder. Idéen med Trænergruppen opstod som en erkendelse af, at mange ressourcer gik tabt fra år til år. Når nye kom ind i IMCC, brugte de meget tid på at danne sig nogle Kompetenceudvikling 3erfaringer, fx i forhold til fundraising – hvilke fonde kan vi søge, hvordan søger vi osv. Erfaringer som nogle af de ældre frivillige allerede havde gjort. Trænergruppen opstod altså på baggrund af ældre, erfarne frivillige, der havde lyst til at videregive nogle kompetencer og erfaringer til nye frivillige. Både for at udvikle den enkelte frivillige, og for at udvikle organisationen. Og dette er derfor grundtanken i Trænergruppens arbejde; erfaringer videregives til gavn for både den enkelte og hele organisationen.

Trænergruppen består af frivillige IMCC’ere, der, i modsætning til at blive medlem af en af IMCC’s aktiviteter, skal ansøge om og godkendes for at blive træner. Der stilles altså krav til ansøgernes teoretiske og praktiske erfaringer, hvilket skal sikre et vist niveau i Trænergruppen. Trænerne har forskellige kompetencerområder, som de tager ud og laver træninger i, samtidig med at de også selv udvikler sig og udvikler nye træninger. Trænerne kan bestilles af IMCC’s aktiviteter, lokalbestyrelser eller andre grupper inden for IMCC, der ønsker at lave en workshop for og med deres frivillige, for at udvikle på en bestemt kompetence. Trænerne målretter herefter deres træning, så den passer til netop den gruppe, som de skal undervise. Trænergruppens kurser er derfor meget dynamiske. Samtidig kan trænerne, der er erfarne IMCC’ere, selv have forslag til vidensudveksling, der kan være brugbar for en aktivitet, og dermed være med til at udvikle en aktivitet og øge kvaliteten af aktivitetens arbejde.

Kompetencer

Så når 25 frivillige IMCC’ere samles til workshops en sen torsdag eftermiddag, har det flere formål. Dels er de enkeltes medlemmer engagement og deltagelse i kurser med til at øge kvaliteten i det arbejde de laver i deres IMCC aktiviteter, og dermed den samlede kvalitet af IMCC’s arbejde. Dels får det enkelte medlem mulighed for at udvikle nogle personlige kompetencer. Kompetencer, der ikke blot kan bruges i IMCC sammenhæng, men også på studiet, karrieremæssigt og på det personlige plan. At være frivillig i IMCC kan derfor give nogle andre kompetencer, end dem man får fra sit studie. Samtidig kan det også være med til at give et afbræk fra studiet, en mulighed for at komme ud af sin boble og møde andre mennesker, både fra ens eget studie og andre studier. Det er både socialt og udviklende. Og hvem ved? Måske er en af eftermiddagens deltagere godt på vej til selv en dag at blive træner i IMCC.

Trænergruppen

Trænergruppens dedikerede medlemmer