‘Dansk for demokratiet’ – IMCC Ulands beretning fra Folkemødet på Bornholm 2014

Folkemødet i et udviklingspolitisk perspektiv

Af Anna Aaby, IMCC Uland

”Nu ved jeg ikke, hvor meget I ved. Men det er jo helt anderledes dernede. HELT anderledes. De bor jo i lerhytter med stråtag!”

Jeg antager et lettere perplekst udtryk og får formentlig en tydelig rynke mellem øjenbrynene, mens jeg absorberer Anette Heicks lidet nuancerede beskrivelse af forholdene i et landområde i Afrika, hvor hun har været for at producere en dokumentarfilm. Uheldigvis for hende sidder hun overfor et telt fuld af udviklingsinteresserede danskere – de fleste med en eller flere længere udsendelser bag sig. Der er mange rynker, kan jeg se.

Paneldebat om frivillighed i udviklingsarbejde

Anette er opvarmer til en større (og langt mere velargumenteret) paneldebat om frivillighed i udviklingsarbejde. Hele fem IMCC’ere sidder bænket blandt publikum og er med til at præge debatten ved blandt andet at stille spørgsmål om kvaliteten af folkelig forankring i Danmark og udsendelsesmuligheder for specifikke fagligheder så som sundhedsfaglige.

Der er politisk opbakning at spore, så efter debatten barrikaderer vi Mette Boch (LA) og Lone Leklindt (R) for at konfrontere dem med blandt andet vores donorers ofte firkantede bevillingsregler, og de nye politiske forhindringer for udsendelse af studerende, som er opstået i kraft af den såkaldte fremdriftsreform. Vi får opbakning til vores sag fra dem begge og bliver opfordret til at bringe debatten frem i lyset gennem dem, men til de rette kredse på Christiansborg.

Panderynken er for længst forsvundet.

En politisk udviklingsdyst

Tidligere på dagen var det udviklingsminister, Mogens Jensen (S), der stod for skud. DUF havde arrangeret en politisk udviklingsdyst mellem ham og Jakob Ellemann-Jensen (V), som satte dem begge på prøve i nogle af de dilemmaer, der gør sig gældende i udviklingslandene, da de i fællesskab skulle skabe et bud på centrale temaer til en ny grundlov i Nepal. Der blev plads til både liberale og socialistiske kerneværdier.

Da sveden var tørret af panden var ministeren på pletten i ”Det Globale Telt” i en drøftelse af den nye civilsamfundspolitik, der udkom lige før Folkemødet. Det er en flot politik, der i forlængelse af Danmarks udviklingsstrategi fra 2012 – ”Retten til et Bedre Liv” – blandt andet lægger vægt på skabelsen og understøttelsen af mangfoldige og repræsentative civilsamfund i udviklingslandene gennem kapacitetsudvikling, fortalervirksomhed, netværk og ligeværdige partnerskaber.

IMCC blander sig for indflydelse

Politikken falder overordnet set fint i tråd med de fleste af Grønt Interessefællesskabs projekter, men vi fra IMCC gjorde opmærksom på risikoen for at bidrage til nationale uligheder, hvis den noget generelle politik først og fremmest lader sig implementere i relation til selvstændige og velfungerende partnere og ikke tilgodeser områder, hvor civilsamfundet er skrøbeligt og kræver en anden type indsatser end de mest anvendte. Det gælder f.eks. i nogle af de indsatsområder i Ghana og Bolivia, hvor IMCC Uland har projektaktiviteter. Den pointe delte Julie Koch fra Red Barnet, der argumenterede for større risikovillighed. I et videoklip med en repræsentant fra STAR-Ghana Alliance blev det også  fremhævet, at de store NGO’ers resultatorientering står i vejen for mere folkelige, men løsere organisationer: ”Let’s do it with, not for, the people”, sagde repræsentanten.

Rækken af interessante indslag og debatter ville ingen ende tage. Hele Allinge by var fyldt op af telte og folk med noget at sige: Alt fra Danmarks Rygerforening, der fortalte om tobaksplantens fortræffeligheder, høvdingebold mellem S og V (S vandt), og DUFs mingle-arrangement ”foreningsgullash”, til de mere seriøse debatter om sundhed, uddannelse, klima og meget mere.

Jeg bobler stadig af glæde over Folkemødet. 80.000 mennesker sammen i debat, sang, snak og nysgerrig idéudvikling under åben himmel og tæt på de folkevalgte, der lytter og åbent går i dialog. Det er demokrati, når det er bedst og simpelthen så hyggeligt samtidig.

Læs mere om IMCC Uland her.

 

IMCC Uland_Folkemøde