Ashipti baner vejen for bæredygtighed

Ashipti baner vejen for bæredygtighed

Som frivillig i Ashipti, får man erfaringer i forskellig grad. Kampen er sat ind mod NCDs og for bæredygtighed i Afrika, med tiltag både i Afrika og i Danmark. Noget af arbejdet i Danmark foregår internt i IMCC som tværfagligt samarbejde, imens andre aktiviteter finder sted i Afrika.

billede2-workshop-uganda

Projektgruppen arbejder på et partnerskabsprojekt i Uganda, hvor det overordnet handler om forebyggelse af non-communicable-diseases (NCDs), der ofte er omtalt som livsstilssygdomme.

Partnerskabsprojektet hvor der bliver arbejdet på at komme NCDs (livsstilssygdomme) til livs – eller i det mindste at redde nogle liv på den konto – er opstartet i Uganda sommeren 2016. Asbjørn og Sanne indledte processerne for samarbejdet med de lokale aktører, hvor de blandt andet afholdt workshop for de medicinstuderende der skal styre projekterne lokalt, samt afholdt møder med egnens autoriteter, såsom lokale og nationale politikere, skoleledere og andre NGO´ere. Erfaringen som samarbejdspartnerne deler ud af og som Ashipti læner sig meget op ad, fortæller, at det er essentielt med et samarbejde med disse lokale aktører, for at få budskaberne igennem hos Uganderne.  De frivillige i Uganda er nu i gang med en planlægningsperiode hvor de opretter kontakt til de skoler som de skal ud og undervise på. Desuden planlægger de tre workshops, som skal afholdes i februar og marts på hvert af de deltagende universiteter; som er  Mbarara University i Mbarara, Gulu University i Gulu og Makerere University i Kampala (hovedstaden i Uganda). Ashipti projektgruppen deltager som supervisere og sparringspartnere i planlægningsprocessen, og med at tjekke om det økonomiske bliver styret  som det skal; hvorved Ashipti oplærer deres samarbejdspartnere i Uganda i projectmanagement. De frivillige medicinstuderende kender selv indgående til NCDs problematikker. Derfor er det også Ashiptis samarbedspartner SCOPH, som står for oplysning i NCDs i de nævnte lokalområder i Uganda.

Ashipti har stærke samarbejdspartnere i Uganda, herunder Conrad, der som NPO og formand for SCOPH, netop har deltaget i WHO-mødet på Mauritius, hvor man drøftede hvordan NGO´ere kan kan indgå som et aktiv, i forbindelse med implementering af tiltag, der vedrører NCDs, og arbejder hen mod 2030 målene. Denne samarbejdspartner er med andre ord en vigtig nøgleperson, der rummer relevant viden og netværk for Ashiptis projekt i Uganda – samt viden og erfaringer, som også rækker helt til det kolde nord, hvor Ashipti tager denne viden med hjem. Man nærer håb til, at Conrad vil drage nytte af sin viden om især fortalervirksomhed, hvilket kan hjælpe FUMSA som organisation; og dermed også støtte projekterne i Uganda.

Læs mere om Mauritiusmødet og 2030-målsætningen i WHO regi: http://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/global-dialogue-meeting-2030-agenda-for-sustainable-development/en/

Oplysning om NCDs gennem KRAM metoden

Vi spurgte Ashipti om hvordan man griber det an i praksis, når man oplyser om NCDs i Uganda – specifikt med tanke for, om skræmmebilleder, som vi blandt andet kender det fra cigaretpakkerne, var noget som man benyttede. Ashipti har generelt fokus på at formidle viden med henblik på at undervise i livsstil og betydningen deraf for udviklingen af NCDs.  Sanne fortæller: “Vi underviser principielt i de såkaldte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion). Som vi ved hjemmefra er det ekstremt kompliceret at ændre folks livsstil selvom de er veloplyste. Og det er selvfølgelig langt fra sikkert at unge i Uganda lader være med at ryge bare fordi vi fortæller dem at det er usundt. Men viden om livsstil i Uganda er meget, meget begrænset. Folk ved ikke at rygning eller friturestegt mad er usundt. Vi håber derfor at vi kan gøre en stor forskel for mange, alene ved at oplyse folk om hvad sund og usund livsstil er. Så er det op til dem om de vil følge vores råd, men de skal i det mindste vælge deres livsstil på et informeret grundlag”.

De  læner sig i Ashipti meget op af deres partneres viden om hvad Uganderne reagerer på og lytter til. En af de ting er de personlige historier. Nogle partnere arbejder blandt andet med idéen om, at få en person der er ramt af diabetes komplikationer til at deltage i undervisningen på skolerne. Det kan man måske godt kalde et skræmmebillede, men generelt synes vi, at oplysning er det vigtigste. Sygdomsramte, skuespil osv. skal medvirke til at dem vi underviser bedre kan relatere til sygdommene.

Responsen i lokalbefolkningen viser sig ved, at folk er meget interesserede i at lære om livsstilssygdomme. Man erfarer gennem dialog med politikere, skoleledere, lærere og lokale beslutningstagere, at de er meget begejstrede for projektet. De kender alle sammen nogen som fejler en eller flere af disse sygdomme, men at de samtidig ikke véd ret meget om dem, og de synes derfor at projektet er vigtigt og ikke mindst rettidigt i forhold til den stigende udvikling af disse sygdomme i Uganda.

Afrika, bæredygtighed og undervisning på agendaen i Danmark

Ashiptis undervisningsgruppe har fokus på at oplyse danske unge om bæredygtigt udviklingsarbejde, og do-no-harm, så de er oplyste omkring de etiske aspekter ved Ulandsarbejde før deres sabbatår. Undervisningsgruppen er i rivende udvikling og inde i en proces hvor rammerne og målene for det grønne samarbejde i gruppen fastsættes og aftales. “VILDT SPÆNDENDE!” siger Sanne Dich (NAL)

“Denne gruppe er nu et større samarbejde mellem alle de grønne grupper i Aarhus og er i denne måned (red. nov. 2016) også nået til de grønne grupper i København – men det startede som en ide og et projekt blandt Ashiptis frivillige og det er vi ret stolte af ;)” udtaler Sanne. De grønne grupper er de aktiviteter i IMCC, der hører under fanen “Udviklings- og hjælpearbejde”, har flere fællestræk i deres virke, herunder bæredygtighed i Ulande og undervisning.

Det konkrete arbejde med udvikling, bæredygtighed og NCDs mål, er naturligvis vigtige elementer i Ashiptis daglige virke. Men det er også mere end det, Man har blandt andet oprettet en PR gruppe, som flere af gruppens medlemmer nu viser en stigende interesse for. PR gruppen har flere nye idéer og arbejder blandt andet på at fremstille videoer til IMCC facebooksiderne. Videoer er særligt gode til at fange opmærksomhed og til at sprede stemningsbilleder. Derfor udgør de et stærkt kommunikationsmiddel til at fortælle alle de gode historier om aktivitetsgruppernes arbejde. Det er nok én af grundene til at videoer er blevet så populære på sociale medier som facebook.   [overvej link til Ashipti facebookgruppe: ]

Som det blev nævnt indledningsvist, så er det sociale element af høj prioritet, hvor det er Aktivitetsgruppen som står for interne og eksterne arrangementer; “De planlægger blandt andet vores super lækre og underholdende julefrokoster” fortæller Sanne. Det er også aktivitetsgruppen som står for “Ashiptifesten” for 300 deltagende, hvor fundraising indgår som en del af festens koncept. Festen blev ikke afholdt sidste år, men bliver muligvis genoptaget.

Der er tydeligvis nok at tage fat på for de frivillige i Ashipti – og der skal være plads til det sociale, samt tages hensyn til eksamensperioder – så man har valgt at dele alle foretagender op i de undergrupper, som du blev præsenteret for ovenfor. Hertil kommer styregruppen, der som navnet angiver, styrer (eller koordinerer) aktiviteterne. Dermed véd alle hvor de skal have deres fokus. Dette kan også ses som et middel til at holde motivationen og dampen oppe, uden at medlemmerne brænder ud.

Der er valg til styregruppen hvert semester,  undergrupperne mødes typisk en gang om måneden, og det er valgfrit om man vil være med i én eller flere af disse arbejds/undergrupper. Alle samles til et fælles månedsmøde den første tirsdag i måneden, hvor man som noget relativt nyt forsøger at lave mad til mødet. Ashipti har vokseværk, så der er nu ikke længere plads til at de afholder månedsmøde i IMCC-rummet i Århus – til infomødet i oktober dukkede der 17 nye ansigter op, og de fleste er der endnu! [billede].

 

Hvilke forudsætninger ønsker I af de frivillige som vil være med i Ashipti?

“At de er motiverede for at fremme sundhed

At de har interesse for samarbejde med ulande og gerne at de synes Afrika er spændende. Man skal være interesseret i kulturmøde og være parat til at arbejde med de udfordringer det giver.

Mange fra gruppen har tidligere rejst i Afrika og har derigennem fået vakt en interesse, men det er bestemt ikke noget krav.

Vi forventer generelt ikke at folk har en masse viden eller erfaring inden de kommer, men vi forventer at de er motiverede for at lære noget gennem både kurser, workshops og praktisk erfaring. Her tænker vi bl.a. på project management, LFA-metode, PR, økonomi, bæredygtighed og do-no-harm som er relevant for vores arbejde både i undervisningsgruppen, PR-gruppen og projektgruppen. Vi tillader os at forvente et stort engagement af vores frivillige, men véd at det er frivilligt arbejde vi laver og at det er vigtigt, at folk ikke brænder ud. Vi sørger derfor for at tage hensyn til hinanden når vi har travlt, og vi skruer generelt lidt ned for vores aktivitet i eksamensperioderne”.

selfie-gulu-pedon-team-asbjorn

Motivation kan ofte vise sig at være en nøglefaktor til et projekts success. Hvad motiverer den enkelte og hvordan holder man gruppen motiveret, når der er mange bolde i luften; hvad driver det enkelte medlem, og så videre … Foreningen besidder sandsynligvis en fordel i kraft af, at det er det frivillige arbejde og lysten der driver værket, men hvad er egentlig erfaringerne i aktivitetsgrupperne.

Vi giver her ordet videre til Ashipti (NAL) Sanne Dich.

Benytter I motivation i jeres aktivitet – og hvordan?

“Når vi ikke er ret meget i Uganda og fysisk er ret langt fra meget af det arbejde der virkelig gør en forskel, kan det i perioder være lidt svært at holde motivationen oppe – noget de fleste grønne grupper kæmper med. Vi forsøger at komme uden om dette problem ved at vise billeder og fortælle historier fra turene til Uganda. Derudover har vi delt kommunikationen med Uganda ud, så flere er direkte involveret i kommunikationen med vores samarbejdspartner. Generelt er vores medlemmer enormt motiverede og interesserede i projektet, og vi arbejder generelt ud fra den hypotese, at hvis vi har et mega fedt projekt så er folk også super motiverede for at lægge noget tid og arbejde i det” beretter Sanne.

Hvad driver jer til at være frivillige i Ashipti?

“Det er meget forskelligt. Her er et par eksempler: kærlighed til Afrika, et idealistisk ønske om at forbedre den verden vi lever i, interesse for kulturmøde, rejser og oplevelser, men også noget så simpelt som CV-pleje og faglig interesse. Derudover er der et stærkt fællesskab og vi har stor fokus på sociale aktiviteter så det er hyggeligt og sjovt at være med i gruppen. Mange er derfor med i gruppen for at få et netværk med andre studerende på tværs af semestre og studieretninger”.

Vil I anbefale det til andre,at være frivillige i Ashipti, og hvorfor?

“Ja! Helt klart! Det giver en masse fede oplevelser og det er virkelig sjovt. Projekterne er vildt spændende at være involveret i, og man får en masse erfaring med projektstyring og udviklingsarbejde. Derudover har man god mulighed for at få erfaringer inden for sine interesseområder, hvadenten det er PR, undervisning, kommunikation, event-planlægning eller ledelse”.

billede-duf-partnerseminar_conrad

– og endelig som en eventuel gimmick og afrunding; Har I en god historie eller et citat, som I vil dele med hele verden og IMCC?

“Vi arbejder med NCDs som folk ikke traditionelt forbinder med Afrika. Ikke desto mindre er det sygdomme som er på vej frem i alle Ulande på grund af en tiltagende vestlig livsstil; og i fremtiden er dét langt de fleste ugandere vil dø af. Vi har to år i træk haft vores samarbejdspartner med på DUF-seminar her i Danmark. Under deres seneste besøg i april blev vores samarbejdspartner Conrad syg og indlagt på infektionsmedicinsk afdeling Q i Skejby med et ret slemt tilfælde af malaria. Det gav en masse kaos med håndtering af flybilletter, visum og Conrads familiemedlemmer. De var meget bekymrede for Conrad, og ironisk nok urolige for om vi nu også havde medicin mod malaria her i Danmark, når det ikke var en normal sygdom heroppe. Heldigvis endte det hele godt og Conrad vendte rask hjem til Uganda. Når vi fortæller den historie er det fordi, at det er en vigtig påmindelse om at forebyggelse af NCDs/livsstilssygdomme måske er endnu mere vigtigt i ulandene end herhjemme. Vi arbejder i et land som i forvejen har et underudviklet sundhedssystem som allerede er under enormt pres fra smitsomme sygdomme som HIV/AIDS og eksotiske sygdomme som malaria. Det er med andre ord et land som slet ikke er gearet til at håndtere en stigende sygdomsbyrde forårsaget af tiltagende vestlig livsstil der medfører NCDs/livsstilssygdomme. Vi véd at ubehandlet sygdom, og de deraf følgende tabte leveår og tabte år på arbejdsmarkedet, er noget af det som for alvor fastholder ulandene i fattigdom. Derfor er det ekstremt vigtigt at vi prioriterer sygdomsforebyggelse – om det så er NCDs eller de eksotiske og smitsomme sygdomme vi arbejder med”.

Med disse ord runder vi af for Ashipti i denne omgang. Vi er meget spændte på at høre mere derfra og ønsker gruppen god arbejdslyst samt god vind med deres projekter.

Hvis du vil vide mere om Ashipti, eller har fået blod på tanden til at være med som frivillig i deres gruppe, kan du finde mere information på disse sider IMCC Ashipti facebook