Åbent brev til sundhedsministeren

UAEM

 

 

UAEM, 31. marts 2016

 

Kære Sophie Løhde,

 

Vi læste med stor spænding dine svar på sundheds- og ældreudvalgets spørgsmål nr. 306-309.

 

Det glæder os, at du er opmærksom på den uhensigtsmæssige fordeling af indsatsen inden for forskning og udvikling af medicin. Vi sætter pris på, at du understreger, at langsigtet global koordination er essentielt, hvis vi skal komme problemet til livs. Vi er enige med dig i, at en styrkelse af WHO’s rolle og kapacitet på området er en central del af løsningen. Dermed synes du at støtte op om de centrale punkter i CEWGs anbefalinger, herunder behovet for etableringen af et monitorerings- og koordineringsorgan, som skal identificere oversete sygdomme. På disse punkter er vi meget enige, dog synes det desværre utopisk, hvis ikke der findes en måde at finansiere dette på. At ministeren ikke støtter etableringen af et globalt bindende organ som en del af løsningen, tolker vi som en afvisning af det foreslåede finansieringsforslag, hvor hvert medlemsland donerer 0,01% af landets BNP til oprettelse af en global R&D-fond. Det er ventet, at en global, obligatorisk fond er et af de mest kontroversielle forslag i CEWG-rapporten. Vi vil gerne understrege, at dette bestemt ikke er grund til at melde sig ud af fortsatte forhandlinger, men tværtimod netop en årsag til at involvere sig aktivt i arbejdet omkring en global aftale om forskning og udvikling.

 

Det bekymrer os, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt Danmark skal tage aktiv del i de afgørende forhandlinger til maj. Danmark har, sammenlignet med vores nordiske nabolande, ofte nedprioriteret repræsentation til WHO-møder. Norges udenrigsminister, Børge Brende, har allerede udtalt sig positivt for en global finansieringsmekanisme, som kan sikre midler til forskning i oversete sygdomme, heriblandt en vaccine mod zikavirus. Vi mener, at Danmark, som en førende forskningsnation, ikke blot har en forpligtigelse men også en åbenlys interesse i at være repræsenteret til forhandlingerne; midlerne kan tænkes både at gavne den private og offentlige, danske sundhedsforskning. Derudover giver det i en globaliseret verden ikke længere mening at skelne skarpt mellem patientbehov i udviklingslande og i den vestlige verden. Ud over de åbenlyse problemer såsom høje udgifter til ny, dyr medicin, er det også i danske patienters interesse, at der findes en vaccine mod denguefeber, og at der udvikles ny antibiotika, så vi også i fremtiden kan bekæmpe resistente bakterier – disse er eksempler på områder, der notorisk overses i det nuværende forskningssystem.

 

Grunden til, at vi nu for anden gang kontakter dig omkring dette emne, er, at vi er bekymrede for, at de mere end 20 års arbejde, der ligger bag CEWG-rapporten, går til grunde, og at uvurderlige skridt imod øget folkesundhed går unødigt tabt. Vi vil gerne understrege, at en form for obligatorisk finansieringsmekanisme er nødvendigt på lang sigt.

 

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en international studenterorganisation, hvis mål blandt andre er, at udvikling af medicin i højere grad skal afspejle den globale sygdomsbyrde. Som en studenterorganisation er vores fokus primært på universiteternes rolle og muligheder i denne sammenhæng, og desværre har vi ofte måttet sande, at den vigtige universitære grundforskning ikke er nok værd i et system for udvikling af medicin, der som i dag primært er drevet af patenter. For at vi skal opnå en langsigtet løsning af de massive problemer som der er konstateret inden for forskning og udvikling af medicin, er det helt afgørende, at der udvikles et alternativt system for forskningsfinansiering. Dette er nødvendigt, hvis verdenssamfundet skal nå sin målsætning om adgang til sundhed for borgere, som formuleret i FN’s Sustainable Development Goal 3.

 

Vi mener som beskrevet, at det er nødvendigt med en obligatorisk finansieringsmekanisme, men vi er meget interesserede i at diskutere andre mulige finansieringsforslag og er nysgerrige på at høre, hvordan ministeren i så fald mener, at en styrkelse af WHO’s kapacitet og rolle på området kan foregå.

 

Vi glæder os til at høre fra dig og håber, at du vil afse tid til at mødes med os.

 

Med venlig hilsen
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)