65 år med udveksling

Exchange er IMCC’s næstældste aktivitet og kan i år fejre 65 års jubilæum. Exchange arrangerer kliniske ophold af en måneds varighed og sender hvert år ca. 100 medicinstuderende ud til hospitaler i hele verden. Samtidig modtager Exchange et tilsvarende antal udenlandske studerende i Danmark fra mere end 40 forskellige lande.

I 2006 startede endnu en gruppe i IMCC – Research Exchange. Research Exchange arrangerer forskningsophold af en måneds varighed, og har i øjeblikket 19 kontrakter med lande verden over. Exchange og Research Exchange er to separate aktiviteter under IMCC, men deres arbejdsopgaver ligner hinanden, med den eneste forskel, at den ene gruppe skal finde afdelinger til de studerende, mens den anden gruppe skal finde forskningsprojekter. Derfor arbejder de to grupper tæt sammen. Formålet med IMCC Exchange og Research Exchange er at give medicinstuderende og studerende på andre medicinlignende uddannelser bedre muligheder for at tage på klinisk ophold eller forske i udlandet.

 

En af de studerende, der skal afsted med Research Exchange til sommer, er Anna, der studerer MedIS på Aalborg Universitet. Anna skal til Brasilien. Anna har selv været aktivt medlem i IMCC og Research Exchange gennem flere år, og har derfor også lagt et stort arbejde i gruppen.

”Jeg vil gerne ud at rejse og opleve verden og vil også gerne forbedre forskningskompetencer. Derfor er Research Exchange en god mulighed for at kombinere de to” – Anna, udvekslingsstuderende gennem Research Exchange.

 

For Anna er det både den faglige og den personlige udvikling, der betyder noget. Hun ser derfor både frem til at forbedrede sine forskningskompetencer og lære nye forskningsmetoder, samtidig med at hun glæder sig til at få nogle gode oplevelser og indsigt i en ny kultur. Hun mener også, at andre bør overveje at tage afsted for at udvide deres netværk – både fagligt og socialt.

Frivilligt arbejde med mening

Exchange modtager studerende året rundt, men majoriteten ankommer i løbet af sommeren, hvor de frivillige derfor har ekstra travlt. De frivilliges arbejde består bl.a. i at finde boliger og kontaktpersoner til de studerende, der kommer til Danmark. Ligeledes skal der findes hhv. afdelinger på hospitalet eller forskningsprojekter. Der skal også planlægges sociale aktiviteter for de studerende, bl.a. den store årlige socialweekend. I efteråret går meget af gruppens arbejde med at informere de danske studerende om deres muligheder for at tage afsted på Exchange, da der er ansøgningsfrist i december. I foråret skal de studerende så forberedes til deres ophold.Exchange 2

Julie, der læser medicin på Aalborg Universitet på 2. Semester, er en af de frivillige i Exchange.

”Jeg elsker at møde de mange nye kulturer når der kommer incomings til Aalborg. Det sociale betyder også rigtig meget for mig. Nogle af mine bedste venner har jeg fået ved at være aktiv i Exchange. Samtidig giver det mig glæde og overskud at se, at det arbejde man udfører gør andre glade og giver dem en god oplevelse” – Julie, frivillig i Exchange

Julie vil også gerne selv på Exchange ophold på et tidspunkt, og som frivillig i Exchange’s arbejde får man en fordel i lodtrækningen, når opholdene fordeles mellem ansøgerne. Julie mener, at arbejdet i Exchange har givet hende nogle gode kompetencer, som hun kan bruge i sit fremtidige arbejde. Kompetencer, som hun ikke kan få på studiet. Derudover lægger også Julie vægt på det netværk som Exchange giver. Både kontakten med læger på sygehuset, dekanen, institutleder og andre faglige personer, men også nye venner på tværs af semestre, byer og lande. Og selvom arbejdet i IMCC og Exchange tager meget af tiden, så mener Julie selv, at det giver hende mere overskud til at komme igennem studiet.

Exchange