Women Deliver 2016

Men, their right’s nothing more – women, their right’s nothing less

For to uger siden deltog 9 seje piger fra IMCC i Women Deliver Global Conference i København. Her fik alle delegerede et større indblik i de verdensomspændende problemstillinger, der er relateret til kvinders ligestilling og rettigheder både inden for sundhed, uddannelse, arbejdsforhold, ægteskabet, mm. Dette er problemstillinger, der alle er vigtige at gøre op med. For hvis vi vil have succes med at implementere FN’s 17 Sustainable Development Goals, så er vi nødt til at styrke og ligestille kvinder verden over, så de kan hjælpe med at levere – for Women Deliver!

Women Deliver, efter

Noa Harel fra IMCC Odense tror, at en investering i kvinder vil være en force for udviklingen generelt: ”Jeg er i den grad blevet bekræftet i, at kampen for universelle menneskerettigheder og ligeværd er en kamp, der er værd at kæmpe – og at en del af denne kamp handler om at øge pigers og kvinders rettigheder.”

Louise Thomsen fra IMCC aktiviteten TAMIDA deltog bl.a. i spændende sessioner omkring seksuel og reproduktiv sundhed blandt unge og voksne med handicaps: ”Hvis man er kvinde og samtidig ung og handicappet, har man langt større risiko for at opleve fysisk vold og social eksklusion. Jeg hørte tilmed nogle personlige beretninger med hjerteskærende eksempler på, hvad disse unge kvinder oplever, og hvordan handicaporganisationer verden over forsøger at forbedre levevilkårene for denne særligt udsatte gruppe.”

På dag 2 var IMCC’s Women Deliver aktivitet medarrangør på en workshop under ”Youth Zone” i samarbejde med Sex & Samfund og Youth Sexual Awareness for Europe under emnet “What is ‘Comprehensive’? Best Practices in Comprehensive Sexuality Education”. Her fortalte vi bl.a. om IMCC aktiviteten Sexinuk, og hvad det har betydet for Grønlands unge at få adgang til seksualundervisning.

Women Deliver, efter 2

Nina Dabrosin var med til at facilitere denne workshop, og hun fortæller her om hendes møde med en australsk aktivist: ”Det, der gjorde særlig indtryk på mig var en tale kaldet “If Men Got Pregnant” af Leslie Cannold. Hun diskuterede at retten til abort sandsynligvis ville være hellig hvis mænd blev gravide, hvilket jeg synes er et spændende perspektiv på et meget omdiskuteret spørgsmål.”

Stine Nielsen fra IMCC Ulands Ghanagruppe deltog på konferencen som en del af delegationen fra Dansk Ungdoms Fællesråd. En læring, der inspirerede hende særligt på Women Deliver var, at det fælles mål for de over 5.500 deltagere var at sikre menneskerettigheder og ikke som sådan kvinderettigheder: ”Kvinder skal have adgang til uddannelse, sundhed og arbejdsmarkedet samt have en stemme både politisk og privat. Dette er alt sammen basale menneskerettigheder, og således er kvindekampen ikke meget anderledes end den, der kæmpes for i andre sammenhænge. Den eneste forskel er, at kvinder langt fra er en minoritet.”

For Line Larsen fra Sexekspressen har Women Deliver sat en refleksion i gang omkring de danske forhold: ”Vi er jo generelt rigtigt langt herhjemme med at sikre kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet, men nu må turen være kommet til at sikre mænds rettigheder i hjemmet. Her tænker jeg især på lige ret til barsel og kommunikation fra institutioner med far på lige fod som med mor.”

Women Deliver har for alvor motiveret os alle til at tage aktiv del i den kamp, der kæmpes verden over for at styrke kvinder og oplyse alle om, at ”men are right, nothing more – women are right, nothing less!”

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til mødet, er du altid velkommen til at skrive til international@imcc.dk.