IMCC på FN’s generalforsamling i New York

IMCC på FN’s generalforsamling i New York

IMCC’eren og Vice-president for External Affairs i IFMSA Marie Hauerslev deltog på FN’s generalforsamling i New York d. 13. til 25. september, 2016. Her har hun deltaget i en række møder på vegne af IMCC og IFMSA. Nogle af højdepunkterne var:

  1. Young Leaders x World Leaders
  2. NCDs and Adolescents
  3. Nyt! Danmark har nu en permanent ungdomsdelegeret i FN
  1. Young Leaders x World Leaders: Unge ledere inden for global development, samt verdensledere såsom ministre, ledere af store NGO’er med videre, var inviteret til dette event for at finde løsninger på, hvordan unge på en meningsfuld måde kan tage del i og påvirke verdens udvikling via FN’s Sustainable Development Goals.

Eventet var sponsoreret af Danmark (med flere), og derfor var både Kronprinsesse Mary og Udenrigsministeren til stede. Den danske regering har besluttet sig for at sætte fokus på meningsfuld involvering af unge – hvilket er et hot emne for tiden.

Udenrigsminister Kristian Jensen nævnte, at de ville ansætte youth advisors i Danmarks FN kontorer i New York og Geneve. Vi håber, at IMCC kan være med til at følge op på det, og udvikle konceptet.

  1. NCDs and Adolescents: IMCC medlem Marie H. fik muligheden for at præsentere, hvordan vi som verdens medicinstuderende ser problemet omkring unge og Noncommunicable Diseases (altså kræft, hjertekarsygdomme, diabetes og kroniske respiratoriske sygdomme), samt tage del i et ungdomspanel efterfølgende.

billede-3_fn-generalforsamling2016

Hovedpointerne var, at 70% af de dødstilfælde der ses blandt voksne er forbundet til en risiko-adfærd (rygning, alkohol, usund kost, fysisk inaktivitet), som startede i ungdomsårene. Tesen er, at hvis vi får opbygget et system (red. og nogle strukturer), som kan forebygge dette i højere grad, må vi kunne sænke dødeligheden og morbiditeten.

Mængden af børn og unge der lider af fedme er stigende globalt set, hvor der ses en sammenhæng mellem lav social status og øget risiko for NCDs. Børn der vokser op i ressourcesvage familier har altså (red. tilsyneladende) en øget risiko for at udvikle NCDs.

IMCC har mange gode eksempler på aktiviteter, som prøver at gøre noget ved problemet og modarbejde denne tendens, som for eksempel KostMoSundDag og Ashipti. Disse aktiviteter er målrettet mod folkeskolerne og bybilledet i Danmark, samt problematikken med stigende tendens til livsstilssygdomme i den 3. verden. Vi ser sundhed som en menneskerettighed, og det betyder, at landene har ansvar for at beskytte deres befolkninger imod sygdomme ved at investere i sundhedssystemer, men også ved at implementere politikker, som fordrer forebyggelse.

  1. Danmark har nu en permanent ungdomsdelegeret i FN: Igennem DUF vælges nu hvert år en person, som deltager på FN’s generalforsamling som en del af den danske delegation. Marie mødte dette års udvalgte, Esben Holager, som er spejder og Chairman of the Danish Scout Council. Et tiltag som vi hylder, og som fanger vores interesse. Marie udtaler: “Det lyder rigtig spændende at være afsted med det danske udenrigsministerium, måske vi kunne være så heldige at få en IMCC’er med engang”?

Ovenstående har uden tvivl været en stor oplevelse, med mange perspektiver og muligheder. Men det stopper ikke her.

Marie deltog desuden i FN’s High-Level Meeting om Antimicrobial Resistance (AMR), hvilket berørte instanser som sundhedssystemet og fødevareindustrien. Problematikker der vedrører vores hverdag, og som er af høj relevans for folkesundheden.

Women Deliver TV interviewede Marie omkring temaet unge kvinder i flygtningelejre, og hvilke sundhedsmæssige udfordringer kvinderne står overfor. Disse kvinder oplever en dagligdag med seksuelle overgreb, uønskede graviditeter, ingen adgang til svangeromsorg og prævention.

Alt i alt, en dag med store temaer på agendaen, og en række vigtige møder med andre delegerede og interessegrupper. Vi er meget stolte af at se IMCC repræsenteret i disse sammenhænge.

Hvis du har spørgsmål til Marie, er du meget velkommen til at skrive til international@imcc.dk, så vil de blive videreformidlet.