Generalforsamling 2017

20992933_1472244109496787_4953279569322184429_n

 

IMCC’s generalforsamling fandt sted i weekenden d. 13.-15. oktober 2017.

Endeligt referat fra Generalforsamlingen 2017

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning, internationale aktiviteter

Præsentation af regnskab

Præsentation af politiske grundholdninger

Politiske grundholdninger, dokumentet

IMCC Vedtægter 2017

IMCC Vedtægter 2017 med Appendiks

Den nye bestyrelse:

22448577_1580899655282784_4530443122469684065_nFormand: Torsten Vinding Merinder

Ansvarlig for Internationale relationer: Pelle Harris Krog

Økonomiansvarlig: Agnethe Neergaard Fallesen

Menige medlemmer:

 • Marie My Warborg Larsen
 • Stine Vest Nielsen
 • Ida Lang Andersen
 • Kamilla Lanng

 

Hermed direkte kald til interesserede medlemmer for at ansøge som 8. medlem af Landsbestyrelsen 2018. Læs mere: Kald til menigt medlem af landsbestyrelsen 2018

 

 

Dagsorden og program

Her kan du læse programmet og dagsorden for generalforsamlingen 2017| Link

 

 

Kandidaturer til Landsbestyrelsen 2018 kan læses her:

Kandidaturer for Formand i Landsbestyrelsen 2018:

 

Kandidaturer for Ansvarlig for Internationale Relationer i Landsbestyrelsen 2018:

Kandidaturer for Økonomiansvarlig i Landsbestyrelsen 2018:

 

Kandidaturer for Menige Medlemmer i Landsbestyrelsen 2018:

 

Indkomne forslag:

Generelle forslag:

 1. Optag af IMCC Roskilde | Link
 2. Godkendelse af IMCC Alumneforening | Link
 3. IMCC’s Frivilligpolitik | Link
 4. Udviklingsprojekter i IMCC | Link
 5. IMCC’s Grundholdninger | Link
 6. Anvendelse af IMCC’s Grundholdninger | Link

Vedtægtsændringsforslag:

 • Vedtægtsændringsforslag (nr. 7 til 19.) | Link

Genvurdering af eksklusion af medlem:

 • Brev fra ekskluderet medlem | Link
 • Svar fra Landsbestyrelsen vedr. ekskluderet medlem | Link

Organisationens regnskab 2016:

 • Årsrapport for IMCC 2016 | Link

Du kan læse om sidste års generalforsamling her: IMCC GF 2016.

Du kan læse IMCC’s vedtægter via: Link