Ny aktivitetsgruppe?

IMCC er en organisation med mange forskellige aktivitetsgrupper, du kan melde dig ind i. Har du en fed idé, er der også mulighed for, at du selv starter din aktivitetsgruppe op.

Her kan du læse om, hvilke procedurer og retningslinjer du skal følge for at oprette og være aktivitetsgruppe i IMCC.

 

8877218066_43d99c9239_z

 

Nye projekter i IMCC

For at blive en del af IMCC skal projektet først godkendes. Det betyder at du skal indsende en projektbeskrivelse til IMCC’s bestyrelse som skal godkende, at projektet bliver en del af IMCC. Du kan få hjælp til projektbeskrivelse, økonomi og lignende hos IMCC’s sekretariat. Efter godkendelsen er det muligt at få et rådighedsbeløb, samt komme på hjemmesiden, så man fremstår som et IMCC projekt.

 

Projektpræsentation på et landsmøde

Når dit projekt er blevet godkendt skal du inden for det første år præsentere projektet på et landsmøde. Det er for at sikre, at andre IMCC’ere har mulighed for at få viden om projektet, så det eventuelt kan blive et projekt i de andre lokalafdelinger eller andre interesserede kan blive en del af dit projekt.

 

Krav og forventninger til aktivitetsgrupper

Der følger en række krav og forpligtigelser med, når man er aktivitetsgruppe i  IMCC. De er som følger:

 • Aktivitetsgrupper skal løbende dokumentere deres aktiviteter dvs. gemme referater og anden dokumentation for de aktiviteter, som er foregået i løbet af året. Disse indsamles én gang årligt, forstået på den måde, at man som aktivitetsleder har ansvaret for at dokumentere projektets aktivitet i et Google Docs skema, som aktiviteten for udleveret af sekretariatet. Årsagen til denne dokumentation er stillet Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som bevilger størstedelen af IMCC’s årlige budget. 
 • Aktivitetsgrupper er ansvarlige for at holde deres del af hjemmesiden opdateret (ved at sende rettelser til IMCC’s kommunikationsmedarbejder – simon@imcc.dk).
 • Aktivitetsgrupper skal sørge for, at oplysninger vedrørende kontaktpersoner er tilgængelige for IMCC’s sekretariat. Dette gøres ved, at den nationale aktivitetsleder sørger for at informere sekretariatet, når der f.eks. bliver valgt nye personer til ledende poster i aktiviteten.
 • Aktivitetsgrupper skal reklamere med deres aktiviteter via IMCC’s kommunikationsorganer (eksempelvis ved at  sende materiale (f.eks. videoer, billeder og tekst) til IMCC’s kommunikationsmedarbejder, der kan uploade det på hjemmesiden og udforme nyheder både til hjemmesiden, facebook og nyhedsbreve mv.).
 • Aktivitetsgrupper skal lave, og leve op til, den samarbejdsaftale (kommissorium) som der tegnes med landsbestyrelsen hvert år.

 

Hvis en aktivitetsgruppe ikke lever op til ovenstående, kan bestyrelsen beslutte at lukke deres projekt – selvfølgelig kun efter tilfredstillende dialog med aktiviteten.

 

Forventninger

Udover ovenstående er der en række forventninger til aktivitetsgrupper i IMCC:

 • Aktivitetsgrupper skal søge at have repræsentanter til de lokale fællessmøder og til IMCC’s nationale events og møder såsom national generalforsamling og det årlige stormøde.
 • Aktivitetsgrupper bør levere indlæg til hjemmeside og nyhedsbrev, når de har afholdt spændende aktiviteter. Der kan evt. stilles krav til dette, når der udleveres puljemidler.

 

Hvad får aktivitetsgrupperne og deres medlemmer ud af at være en del af IMCC?

 • Mulighed for at søge IMCC’s puljer og deltage i træningssessions og workshops.
 • Mulighed for at bruge IMCC’s kontorfaciliteter (print, PC’ere, mødelokaler mv.).
 • Repræsentanter fra aktiviteter kan deltage i nationale og internationale møder samt konferencer og søge tilskud til disse.
 • Repræsentanter kan deltage i DUFs, CISUs, Center for frivilligt socialt arbejdes, Aidsnets og Kønsnets kurser og seminarer.
 • Mulighed for at få hjælp og sparring med hensyn til fondsansøgninger, økonomi, PR, juridiske spørgsmål, kommunikation etc. af IMCC’s landssekretariat.
 • Mulighed for at søge fonde i IMCC’s navn.