Ny aktivitetsgruppe?

IMCC er en forening med mange forskellige aktivitetsgrupper, du kan melde dig ind i. Har du en fed idé, er der også mulighed for, at du selv starter din aktivitetsgruppe op.

Her kan du læse om, hvilke procedurer og retningslinjer du skal følge, hvis du har en idé til en ny aktivitetsgruppe.

 

8877218066_43d99c9239_z

 

Nye projekter i IMCC

Inden du søger om at starte et nyt projekt i IMCC, er det vigtigt, at du har orienteret dig om, hvilke aktivitetsgrupper IMCC allerede har. Det er for eksempel ikke muligt at oprette et nyt internationalt projekt i et land, hvor vi allerede har projekter.

Dernæst skal du deltage i et møde med IMCC’s bestyrelse og sekretariat. På mødet vil du blive sat ind i, hvad IMCC arbejder med, hvilken hjælp vi kan tilbyde og hvilke krav der er til en aktivitetsgruppe/et projekt. Du kan arrangere et møde ved at skrive til bestyrelse@imcc.dk.

Efter mødet skal du indsende en projektbeskrivelse til IMCC’s bestyrelse som skal godkende, at projektet bliver en del af IMCC. Du kan få hjælp til projektbeskrivelse, økonomi og lignende hos IMCC’s sekretariat.

 

Hvad får aktivitetsgrupperne og deres medlemmer ud af at være en del af IMCC?

 • Mulighed for at søge IMCC’s puljer og deltage i træningssessions og workshops.
 • Mulighed for at bruge IMCC’s kontorfaciliteter (print, PC’ere, mødelokaler mv.).
 • Repræsentanter fra aktiviteter kan deltage i nationale og internationale møder samt konferencer og søge tilskud til disse.
 • Repræsentanter kan deltage i DUFs, CISUs, Center for frivilligt socialt arbejdes, Aidsnets og Kønsnets kurser og seminarer.
 • Mulighed for at få hjælp og sparring med hensyn til fondsansøgninger, økonomi, PR, juridiske spørgsmål, kommunikation etc. af IMCC’s sekretariat.
 • Mulighed for at søge fonde i IMCC’s navn.

 

Krav og forventninger til aktivitetsgrupper

Der følger en række krav og forpligtigelser med, når man er aktivitetsgruppe i  IMCC. De er som følger:

 • Aktivitetsgrupper skal løbende dokumentere deres aktiviteter dvs. gemme referater og anden dokumentation for de aktiviteter, som er foregået i løbet af året. Disse indsamles én gang årligt, forstået på den måde, at man som aktivitetsleder har ansvaret for at dokumentere projektets aktivitet i et Google Docs skema, som aktiviteten for udleveret af sekretariatet. Årsagen til denne dokumentation er stillet Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som bevilger størstedelen af IMCC’s årlige budget. 
 • Aktivitetsgrupper er ansvarlige for at holde deres del af hjemmesiden opdateret
 • Aktivitetsgrupper skal sørge for, at oplysninger vedrørende kontaktpersoner er tilgængelige for IMCC’s sekretariat. Dette gøres ved, at den nationale aktivitetsleder sørger for at informere sekretariatet, når der f.eks. bliver valgt nye personer til ledende poster i aktiviteten.
 • Aktivitetsgrupper skal reklamere med deres aktiviteter via IMCC’s kommunikationsorganer (eksempelvis ved at  sende materiale (f.eks. videoer, billeder og tekst) til IMCC’s kommunikationsmedarbejder, der kan uploade det på hjemmesiden og udforme nyheder både til hjemmesiden, facebook og nyhedsbreve mv.).
 • Aktivitetsgrupper skal hvert år deltage i et møde, hvor der udarbejdes en samarbejdsaftale som tegnes med landsbestyrelsen.

 

Hvis en aktivitetsgruppe ikke lever op til ovenstående, kan bestyrelsen beslutte at lukke deres projekt – selvfølgelig kun efter tilfredstillende dialog med aktiviteten.