Værktøjskasse

Bæredygtige projekter

Der er ikke en endegyldig definition på begrebet bæredygtighed. I en udviklingssammenhæng kan bæredygtighed beskrives således:

En konkret udviklingsindsats er bæredygtig, når partnerorganisationen og/eller målgruppen, som følge af indsatsen, opnår varige fordele og effekter, som kan videreføres efter indsatsen er afsluttet.

 

Bæredygtighed

 

 

Bistandsprojekter historisk set

Det stærke fokus på bæredygtighed afspejler bl.a. erfaringer fra bistandsprojekter i 60’erne og 70’erne. Her fokuserede man på at kunne fremvise hurtige, konkrete fysiske forandringer (vaccinationer, klinikker mm.) ofte med udsendte danske eksperter i spidsen og danske organisationer som dem, der gennemførte projekterne. Erfaringen viste, at disse forandringer ofte ikke var vedvarende, og at bistanden kun kom en relativt begrænset målgruppe til gavn. Der blev ikke opbygget lokal kapacitet til at kunne videreføre effekterne af projekterne, og de kom ofte til at udfylde de huller, der egentligt – for at de skulle være varige og bæredygtige – burde udfyldes af den lokale stat/myndigheder (Civilsamfund i Udvikling – CISU).

 

En anden vinkel på problematikken og kritikken af den klassiske udviklingstankegang er, at vi ikke opfatter os som nogle bedre vidende mennesker, der har alle svarene på de problemer man oplever i andre lande. Vi kan tilbyde vores faglige vinkel og med vores position som unge studerende kan vi møde ligesindede lokale partnere og sammen skabe projekter, der kan forbedre levekårene og sundhedstilstanden for de mennesker, der har allermest brug for det.

 

Bæredygtighed som kriterium

Bæredygtighed er et af de afgørende kriterier i vurderingen af udviklingsprojekter. IMCC lægger sig tæt op af både DUF og CISUs retningslinjer hvad angår udviklingsprojekter. Helt grundlæggende er det for begge organisationer, at de kun støtter projekter der udføres i samarbejde med en lokal partner i syd, det kunne f.eks. være en medicinerorganisation i Guinea. Indsatsen skal gerne have karakter af at opbygge kapacitet i den lokale organisation fremfor at give konkrete ydelser. Hvorvidt et projekt kan godkendes beror på en samlet vurdering og betragtes ud fra IMCC’s ansøgningsvejledning, samt Appendix 2 af IMCC’s vedtægter. (find disse her, under IMCC’s Officielle Dokumenter)

 

Nedenfor har vi samlet centrale dokumenter fra CISU og DUF omkring udviklingsarbejde. Vi henviser til deres respektive hjemmesider hvor der findes meget mere inkl. info om kurser, rådgivning, krav og procedurer til ansøgere. Bemærk, at du kan ansøge IMCC om tilskud til kurserne, og at flere kurser er gratis.

 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF):

Der kan bl.a. undersøges ift. tilskudsgrundlag ift. DUF: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/

 

 

Civilsamfund i Udvikling (CISU)

www.cisu.dk

 

Junglen af informationer og værktøjer kan være svær at finde rundt i, derfor tilbyder IMCC at alle grupper kan benytte sig af sekretariatets hjælp (særligt organisationskonsulent Nina Madsen, som kan kontaktes på nina@imcc.dk). De kan være en hjælp til at komme videre med udviklingen af sit projekt, uanset hvor i processen man er.

IMCC lægger stor vægt på, at alle projekter er bæredygtige. Derfor håber vi, at alle udviklingsprojekter benytter sig af DUF og CISUs tilbud, hinanden og de dokumenter, der findes her på hjemmesiden.