Retningslinjer

Retningslinjer for ansøgninger, fundraising mm.

  • Alle ansøgninger til DUF og CISU skal sendes til sekretariatet min. 3 uger inden ansøgningsfrist til Nina på nina@imcc.dk

 

  • Fundraising til udviklingsprojekter skal godkendes af bestyrelsen.

 

  • Alle udviklingsprojekter og ændring heraf skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen sker på baggrund af IMCC’s ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter.

Alle projekter skal være i overensstemmelse med IMCC’s Appendix 2 (“Vedr. internationale aktiviteter i IMCC”) – find dette i bunden af vedtægterne her. [2017-2018]