Projekter

De grønne grupper

Hvad vil vi?

Vi er et fællesskab af IMCC aktiviteter, der beskæftiger os med partnerskabsprojekter i lav- og mellemindkomst lande. Gennem disse projekter arbejder vi sammen med lokale om at ændre på en sundhedsrelateret problemstilling på en bæredygtig måde, så arbejdet og/eller forandringen også fortsætter, når vores samarbejdet er slut.

 

Hvad er et partnerskabsprojekt?

Fundamentet for et partnerskabsprojekt er ligeværd. Vi har i samarbejde med organisationer i værtslandene, der spreder sig på tre forskellige kontinenter, opstartet projekter med fokus på sundhed. Samarbejdspartnerne og de specifikke mål med projekterne er unikke for hver aktivitet – men vi har alle et fælles grundlag, der gør at vi har rigtig meget ud af at samarbejde projekterne imellem.

 

Hvem gør hvad?

I Danmark er det primære mål i aktiviteterne at støtte partnerorganisationen. Vores opgaver er at planlægge, organisere og udføre et projekt i samarbejder med partneren. Desuden har man mulighed for at besøge partnerlandet een gang årligt på et “partner project visit” og herudover at mødes til en såkaldt netværksaktivitet, fx en konference.

De fleste aktiviteters holder møde een gang månedligt og mødes derudover i undergrupper efter behov.

I IMCC ved vi, at det er lysten, der driver værket, så der er selvfølgeligt også fokus på sociale aktiviteter indenfor og imellem de forskellige grupper, både i farvefællesskabet og i hele IMCC.
Den mere håndgribelige indsats sker i partnerlandet – det er der vi forsøger, at gøre en indsats ,og det kan kun gøres gennem de lokale. Det sker for eksempel gennem undervisning på skoler eller ved offentlige events. Det er især vigtig fordi vi ikke ønsker, at projekterne skal være evigt afhængige af vores involvering, men at det fortsat skal kunne skabe en forskel, når partnerskabsprojektet er ovre.

 

Hvem søger vi penge hos?

De fleste partnerskabsprojekter søger penge hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). DUF er en service- og interesseorganisation for børne- og ungdomsorganisationer, der søger at fremme unges deltagelse i foreningslivet. DUF støtter herudover medlemsorganisationerne med projektet rundt omkring i verden. Dette via to puljer, Projektpuljen og MENA puljen, som er finansieret af Udenrigsministeriet. I IMCC er der dog kommet fokus på også at søge penge andre steder, herunder fra Civil Samfund i Udvikling (CISU).

 

Grønt farvefællesskab

IMCCs aktiviteter er for overskuelighedens skyld delt op i forskellige farvefællesskaber – og partnerskabsprojekterne har altså fået farven grøn.

Indenfor for farvefællesskabet hjælper vi hinanden – vi udveksler erfaringer, for at undgå at lave de samme fejl, og vi giver hinanden gode ideer til  at komme videre.

Til at holde styr på samarbejdet har vi dannet en fælles styregruppe med en repræsentant fra hver gruppe. Styregruppen holder møder flere gange hvert semester, både over Skype og i den virkelige verden.

 

Bæredygtig undervisning

Hvad er bæredygtighed? Ja, det er der faktisk meget få der ved – men det lyder godt, ikke? Det synes vi også. Igennem vores arbejde med partnerskabsprojekterne har vi lært, at det er vigtigt for et projekt, at det sker i samarbejde med partnere, at det sker med respekt for hinanden og lokalsamfundet, og at det skal være lokalt funderetbaseret- det er det, vi kalder for bæredygtig. Og det vil vi rigtig gerne fortælle gymnasieeleverne om, så de kritisk kan vurderer de organisationer, de overvejer at tage med ud i deres sabbatår, eller bliver spurgt om at støtte nede på gågaden.

 

Følgende projekter hører under det grønne farvefællesskab:

IMCC Uland

IMCC Rwanda

IMCC DanZania

IMCC Nepal

IMCC FAIR

IMCC Palestine

IMUNZI

Kenya-projektet

Ashipti Denmark

3om1

 

 

Skærmbillede 2016-05-23 kl. 13.56.29