Kommunikationsudvalget

Untitled design (5)

Kommunikationsudvalget i IMCC arbejder med spørgsmål som:

  • Hvordan brander IMCC sig på nuværende tidspunkt?
  • Hvad gør vi rigtigt? Hvad gør vi forkert? 
  • Hvordan optimerer vi vores indsats på og samspillet imellem de forskellige IMCC-platforme/kommunikationskanaler?
  • Hvordan når vi god forventningsafstemning og impact mellem aktiviteter, bestyrelser, udvalg ift. målsætninger?
  • Skal vi have Guidelines til kommunikation?
  • Hvordan gør vi det nemt for aktiviteterne at kommunikere eksternt?
  • Hvordan styrker vi den interne kommunikation?

 

Udvalget kan kontaktes på mail: kommunikation@imcc.dk og består pt. af følgende medlemmer:

Anne Thomsen, koordinator
Torsten Vinding Merinder
Helena Strømstad Travis
Simon Kjær Jørgensen
Julie Nielsen
Camilla Mathiesen
Jacob Agerbo Thomsen

Hvad arbejder vi med i Udvalget?

Der arbejdes pt. i to arbejdsgrupper med følgende fokus:

1: Intern kommunikation/overlevering (Kontakt: Anne og Helena)

2: Toolbox for frivillige (Kontakt: Torsten og Simon)

 

Interesseret i at høre mere?

Du er altid velkommen til at skrive til os på kommunikation@imcc.dk, hvis du har nogen spørgsmål eller er interesseret i at blive en del af udvalget.