Kald til internationale poster

Baggrund

IMCC repræsenterer Danmark i verdens største studenterfælleskab. Fælleskabet hedder IFMSA (International Federation og Medical Student’s Associations) – men det er ikke kun for medicinstuderende. Vi sender IMCC’ere afsted til fire årlige møder i dette fælleskab.

I 2017 er IMCC blevet medlem af European Public Health Alliance (EPHA). Det er et netværk af europæiske organisationer, der arbejder med sundhedsfremme. I september 2017 var vi tilstede ved deres årlige konference i Bruxelles. I 2018 skal vi bruge et team af IMCC’ere, der er nysgerrige på dette nye samarbejde, og som vil hjælpe med at få det implementeret i IMCC.

Alle internationale poster i IMCC er organiseret i IMCC’s Internationale Udvalg. Vil du koordinere dette arbejde i 2018 så læs kaldet til Koordinator for Internationalt Udvalg her.

Alle ansøgninger skal sendes til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 17/12 kl. 23:59.

IMCC og IFMSA

National Public Health Officer (NPO)

Som National Public Health Officer for IMCC vil din primære opgave bestå i at varetage kontakten mellem IFMSA (den internationale føderation af medicinstuderende) og de aktiviteter i IMCC, der beskæftiger sig med folkesundhed. Du vil derfor skulle engageres i det interessefællesskab i IFMSA, der kaldes SCOPH (Standing Committee on Public Health). Læs mere om posten som NPO her.

Alle ansøgninger skal sendes til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 17/12 kl. 23:59.

National Officer for Human Rights & Peace (NORP)

Som National Officer on Rights & Peace for IMCC vil din primære opgave bestå i at varetage kontakten mellem IFMSA (den internationale føderation af medicinstuderende) og de aktiviteter i IMCC, der beskæftiger sig med menneskerettigheder og interkulturel solidaritet. Du vil derfor skulle engageres i det interessefællesskab i IFMSA, der kaldes SCORP (Standing Committee on Human Rights & Peace). Læs mere om posten som NORP her.

Alle ansøgninger skal sendes til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 17/12 kl. 23:59.

IMCC og EPHA

Har du lyst til at have fingeren på pulsen både nationalt og på europæisk niveau inden for et specifikt sundhedsfagligt emne?

Så er posten som kampagneansvarlig på en af EPHA’s 6 kampagner den PERFEKTE opgave for dig!

Her får du lov til at sidde til bords med nogle af Europa’s dygtigste eksperter inden for lige netop deres felt. Du får muligheden for at suge til dig, og måske med tiden kunne forme IMCC’s holdninger på området.

Det er første gang at posterne som kampagneansvarlige bliver oprettet, så der bliver i høj grad mulighed for at være med til at forme rollen.

IMCC har efter 66 års monogamt troskab med IFMSA fået en ny samarbejdspartner, nemlig EPHA – The European Public Health Alliance. EPHA er en samling af sundhedsfremmende organisationer, spredt over hele Europa, med et fysisk hovedkvarter i Bruxelles. EPHA laver lobbyarbejde og prøver at påvirke EU’s lovgivning omhandlende sundhed.

For at  optimere deres arbejde har EPHA lavet 6 kampagner, som de primært fokuserer på.

De 6 kampagner er:

   • Universal access and affordable medicines (svarer til UAEM)
   • Digital Health
   • Food, drinks and agriculture (Relevant for KostMo)
   • Antimicrobial Resistance
   • Healthy Economic Policy
   • Trade for Health (TTIP and CETA)

Den kampagneansvarlige skal deltage i Skypemøder, såkaldte “Working Group meetings”, hvor der, sammen med repræsentanter fra EPHAs andre medlemsorganisationer, informeres og debatteres om relevante sager inden for kampagnens område. Antallet af møder er individuelt fra de forskellige kampagner, fra en gang om måneden til en gang per kvartal.

Derudover er det vigtigt at den kampagneansvarlige holder sig orienteret om den danske debat på området, så de med tiden kan bidrage med et dansk perspektiv til Working Group meetings.

IMCC søger en kampagneansvarlig til hver kampagne. Ikke alle kampagnerne har en tilsvarende IMCC aktivitet, men hvis der sidder en IMCC’er med en interesse for området, er det vores klare overbevisning at det er kapacitetsopbyggende, både for den enkelte IMCC’er og for det samlede IMCC at få indsigt i al den viden og de muligheder, der ligger klar til os. Vi opfordrer derfor alle til at søge!

Overlevering og opstart af de kampagneansvarlige vil foregå enten lørdag eller søndag i weekenden d. 13 eller 14 januar 2018.

Alle ansøgninger skal sendes til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 17/12 kl. 23:59.

Hvis du har nogle spørgsmål til EPHA, så send endelig en mail til iu@imcc.dk eller ring til Koordinator for Internationalt Udvalg, Olivia, på 2065 6864.