Kald til internationale poster

Baggrund

IMCC repræsenterer Danmark i verdens største studenterfælleskab. Fælleskabet hedder IFMSA (International Federation og Medical Student’s Associations) – men det er ikke kun for medicinstuderende. Vi sender IMCC’ere afsted til fire årlige møder i dette fælleskab.

Alle internationale poster i IMCC er organiseret i IMCC’s Internationale Udvalg.

Alle ansøgninger skal sendes til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 12. april 2018 kl. 23.59.

IMCC og IFMSA

National Public Health Officer (NPO)

Få det hurtige overblik over NPO-posten her, inden du dykker ned i opslaget nedenfor :-)

Som National Public Health Officer for IMCC vil din primære opgave bestå i at varetage kontakten mellem IFMSA (den internationale føderation af medicinstuderende) og de aktiviteter i IMCC, der beskæftiger sig med folkesundhed. Du vil derfor skulle engageres i det interessefællesskab i IFMSA, der kaldes SCOPH (Standing Committee on Public Health).

Mange af IMCC’s aktiviteter falder indenfor kategorien folkesundhed (public health), men der er desværre langt fra IMCC’s aktiviteter til de muligheder, der tilbydes under SCOPH. Tilmed er mange IMCC-aktiviteter slet ikke klar over, at de hører ind under SCOPH. Her gør det underværker med en National Public Health Officer, der kan hjælpe aktiviteterne med at få øjnene op for de internationale muligheder og hjælpe dem med at sætte rammer for hvad, de kan bruges til. Idéen er, at NPO’en skal være tættere på medlemmerne og hjælpe dem med at nå ud over Danmarks grænser, samt forankre det internationale arbejde i IMCCs aktiviteter.

Mulige arbejdsopgaver kunne være: – At sikre at IMCC’s folkesundhedsaktiviteter er oplyste om IFMSA’s muligheder og at hjælpe dem i gang med at bruge dem. – At koordinere relevant samarbejde mellem lignende aktiviteter i IMCC og IFMSA. – At få IMCC’s aktiviteter engageret i IFMSA’s programmer indenfor SCOPH. – At varetage kontakten med SCOPH-teamet i IFMSA. – Indgå i planlægningen og udførelsen af workshops i Public Health til internationale møder (SCOPH sessions team) – At lave hvad du nu går og har idéer om. Posten er stadig ny, så funktionen er relativt fleksibel. Arbejdet og udviklingen af funktionen kommer til at foregå i tæt samarbejde med Internationalt Udvalg og den Internationalt Ansvarlige i landsbestyrelsen.

Alle ansøgninger skal sendes til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 12. april 2018 kl. 23.59.

Koordinator for Internationalt Udvalg

IMCC’s internationale arbejde koordineres på natioalt plan af Koordinator for Internationalt Udvalg.

  • Sammen med medlemmerne definerer IU’s arbejdsområder for det indeværende år.
  • Har det overordnede ansvar for at uddelegere opgaver og nedsætte relevante arbejdsgrupper.
  • Har det overordnede ansvar for at arbejdsgruppernes opgaver varetages.
  • Samarbejder med landsbestyrelsen om at implementere den internationale del af IMCC’s strategi.
  • Har det overordnede ansvar for at koordinere interne møder i udvalget.
  • Kan fungere som sparringspartner for den Ansvarlige for Internationale Relationer  i IMCC’s landsbestyrelse og holde sig opdateret om IFMSA-anliggender.

Vil du koordinere dette arbejde i 2018 så læs kaldet til Koordinator for Internationalt Udvalg her.

Alle ansøgninger skal sendes til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 12. april 2018 kl. 23.59.

Har du spørgsmål til posterne, så kontakt international@imcc.dk