Forårsseminaret

IMCC Forårsseminar ønsker at udvikle bedre frivillige. På seminarets 4 kursusdage undervises der i lederskab og konkrete værktøjer, som er nødvendige i driften og udviklingen af alle IMCC’s frivillige aktiviteter. Deltagerne får via Forårsseminaret mulighed for at forbedre deres egenskaber inden for bl.a. ledelse og kommunikation, hvilket kan styrke deres frivillige arbejde samt deres senere virke i sundhedssystemet.

 

Formål

Formålet med IMCC Forårsseminar er at samles om det fælles mål: At udvikle kompetencer og skabe en forskel i den enkeltes og projekternes liv. Dette skal i sidste ende resultere i en sundhedsfremmende forskel for de mennesker, vores projekter når ud til – både nationalt og globalt.

 

IMCC Forårsseminar ønsker at udvikle deltagernes evner på følgende tre niveauer:

  • Det personlige niveau: Fokus på at udvikle den enkelte deltager, især inden for disponering og prioritering af tid og ressourcer gennem et kursus i personlig  ledelse.
  • Aktivitetsniveau: Deltagerne lærer at organisere projekter på en effektiv og inkluderende måde inden  for det område, hvor den enkelte ønsker at forbedre egne kompetencer.
  • Det perspektiverende niveau: Deltagerne får perspektiveret deres eget frivillige  arbejde i form af inspirationsoplæg afholdt af mennesker, der har gjort en forskel –  nationalt eller globalt.

 

Målgruppe

Alle, der har interesse for at lave sundhedsfremmende arbejde – lokalt, nationalt eller globalt – har mulighed for at deltage i IMCC Forårsseminar 2016. Deltagerne er frivillige på tværs af studie, alder og frivillig erfaring.. Deltagerne omfatter kommende læger, sygeplejersker, psykologer, embedsfolk i ministerierne og sundhedsfremmere, der får de nødvendige kompetencer i bl.a. kommunikation og ledelse, der senere vil styrke det danske sundhedsvæsen.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til fs@imcc.dk

 

unnamed-17