Praktiske dokumenter

Nedenfor finder du nogle af de praktiske dokumenter, du kan få brug for, eller som du kan bruge som inspiration og vejledning.

 

Frivilligbevis

Et frivilligbevis kan udskrives of underskrives af din nationale aktivitetsleder.

Klik her for at logge ind som national aktivitetsleder (NAL) til print af frivilligbevis.

 

Børneattester

Hvis du er med i en af følgende grupper: KendDinKrop, FFF, PsykOBS, KostMo, Sexekspressen, Grøn Undervisning, Donaid og Bamsehospitalet, herunder SundKrop og skal ud og undervise eller færdes blandt børn under 15 år, er det et lovkrav, at du har en godkendt børneattest. Du må med andre ord IKKE tage ud og undervise med IMCC uden at du forinden har fået din børneattest godkendt af kriminalpolitiet.

Du skal udfylde en børneattestanmodning og derefter sender den til borneattest@imcc.dk. Husk at angive dit cpr. nummer og skriv tydeligt! Dernæst skal du være opmærksom på at acceptere et samtykke der sendes fra kriminalpolitiet til din E-boks efterfølgende (inden for 14 dage). Når det er gjort og din ansøgning er gået igennem vil det fremgå på din personlige medlemsside, at din børneattest er blevet godkendt. Når du først har fået godkendt din børneattest, så gælder den uanset, hvor mange aktivitetsgrupper i IMCC skal ud og undervise med. Du kan som privatperson ikke selv bestille en børneattest, hvorfor IMCC som forening skal gøre det for dig.

 

Økonomirelaterede dokumenter

Her finder du de dokumenter som du og din aktivitetsgruppe eller lokalafdeling, kan få brug for i jeres daglige arbejde relateret til økonomi. Hvis du alligevel måtte stå og mangle noget, er du være velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

Refusion:

Har du lagt ud for noget, som du gerne vil have refusion for? Så skal du downloade refusionssedlen på din personlige medlemsprofil. Efter du har udfyldt refusionssedlen, skal du sende den til refusion@imcc.dk.

Denne seddel anvendes til almindelig refusion af udlæg foretaget i forbindelse med arbejde i forenigen.

Du kan her downloade en guide til hvilke krav der skal opfyldes og se et eksempel på, hvordan en refusion fungerer.

 

Refusionsseddel for Exchange aktivitet (brug kun denne seddel i forbindelse med Exchange aktiviteter):

En udfyldt refusionsseddel i forbindelse med Exchange aktivitet skal sendes til den relevante lokale aktivitetsleder (se her hvem de lokale aktivitetsledere er).

 

Kørselsgodtgørelse:

Læs i dokumentet ovenfor hvordan reglerne forholder sig, når du har kørt i bil til og fra et IMCC arrangement. Hvis du opfylder kravene anført i vejledningen for kørselsgodtgørelse, skal du udfylde en refusionsseddel, som du finder på din personlige medlemsprofil.

 

Tro og love erklæring til refusioner:

Hvis du har mistet en kvittering for et udlæg, du har haft i forbindelse med en aktivitet, kan du udfylde en tro- og loveerklæring.

 

Budget- og regnskabsskabelon:

Her finder du en budget- og regnskabsskabelon, som kan bruges i aktiviteterne.

 

Fundraising budgetskabelon:

 

Lokal økonomistyring:

 

Skabeloner til referatskrivning 

Skabelon og guidelines for referatskrivning for aktivitetsgrupper:

Her finder du en skabelon, som du kan bruge i aktiviteten, når i skal skrive referat til møder mv.

 

Skabelon og guidelines til referat-skrivning  for lokalbestyrelser:

Her finder du en skabelon, som du kan bruge i lokalbestyrelsen, når i skal skrive referat til møder, lokale generalforsamlinger mv.

 

Inspiration og vejledning

Nedenfor finder du de dokumenter, der kan være med til at give dig og din aktivitetsgruppe en hjælpende hånd i jeres projektarbejde. Dokumenterne er udviklet på baggrund af IMCC’s mangeårige projektarbejde og kan på den baggrund give et godt råd eller to, samt tjene som almen inspiration for dig og din aktivitetsgruppe.

Ligeledes finder du IMCC’s officielle brevpapir.

 

Guidelines til Projektbeskrivelser:

 

IMCC’s officielle brevpapir:

 

Ledelsesguideline: