Praktiske dokumenter

Nedenfor finder du nogle af de praktiske dokumenter, du kan få brug for, eller som du kan bruge som inspiration og vejledning.

 

Frivilligbevis

Et frivilligbevis kan udskrives of underskrives af din nationale aktivitetsleder.

Klik her for at logge ind som national aktivitetsleder (NAL) til print af frivilligbevis.

 

Børneattester

Hvis du er aktiv i Sexekspressen, Bamsehospitalet, Førstehjælp For Folkeskoler eller PsykOBS er det et lovkrav, at du får godkendt din børneattest af IMCC. Alle borgere i Danmark har en børneattest, som ligger elektronisk hos Politiet.

 

Processen omkring indhentning af børneattester foregår således, at du downloader en børneattestformular på din personlige medlemsprofil. Formularen udskrives og udfyldes og sendes dernæst til borneattest@imcc.dk (husk CPR-nummer og underskrift!). Sekretariatet indhenter dernæst børneattesten hos Politiet på baggrund af de informationer du har anført på formularen, der efterfølgende tilknyttes den enkeltes IMCC-medlemsnummer.

 

Du skal, efter at have sendt den udfyldte formular til borneattest@imcc.dk, holde øje med din e-boks, da Politiet vil sende dig en besked dertil, hvor du skal godkende, at IMCC må modtage din børneattest. Når du har givet dit samtykke og ansøgningen er gået igennem vil det komme til at fremgå på din personlige medlemsprofil, at din børneattest er godkendt.

 

Ved indhentning af flere børneattester på én gang, kan IMCC’s børneattestliste downloades (skriv tydeligt!)

 

Økonomirelaterede dokumenter

Her finder du de dokumenter som du og din aktivitetsgruppe eller lokalafdeling, kan få brug for i jeres daglige arbejde relateret til økonomi. Hvis du alligevel måtte stå og mangle noget, er du være velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

Refusion:

Har du lagt ud for noget, som du gerne vil have refusion for? Så skal du downloade refusionssedlen på din personlige medlemsprofil. Efter du har udfyldt refusionssedlen, skal du sende den til refusion@imcc.dk.

Denne seddel anvendes til almindelig refusion af udlæg foretaget i forbindelse med arbejde i forenigen.

Du kan her downloade en guide til hvilke krav der skal opfyldes og se et eksempel på, hvordan en refusion fungerer.

 

Refusionsseddel for Exchange aktivitet (brug kun denne seddel i forbindelse med Exchange aktiviteter):

En udfyldt refusionsseddel i forbindelse med Exchange aktivitet skal sendes til den relevante lokale aktivitetsleder (se her hvem de lokale aktivitetsledere er).

 

Kørselsgodtgørelse:

Læs i dokumentet ovenfor hvordan reglerne forholder sig, når du har kørt i bil til og fra et IMCC arrangement. Hvis du opfylder kravene anført i vejledningen for kørselsgodtgørelse, skal du udfylde en refusionsseddel, som du finder på din personlige medlemsprofil.

 

Tro og love erklæring til refusioner:

Hvis du har mistet en kvittering for et udlæg, du har haft i forbindelse med en aktivitet, kan du udfylde en tro- og loveerklæring.

 

Budget- og regnskabsskabelon:

Her finder du en budget- og regnskabsskabelon, som kan bruges i aktiviteterne.

 

Fundraising budgetskabelon:

 

Lokal økonomistyring:

 

Skabeloner til referatskrivning 

Skabelon og guidelines for referatskrivning for aktivitetsgrupper:

Her finder du en skabelon, som du kan bruge i aktiviteten, når i skal skrive referat til møder mv.

 

Skabelon og guidelines til referat-skrivning  for lokalbestyrelser:

Her finder du en skabelon, som du kan bruge i lokalbestyrelsen, når i skal skrive referat til møder, lokale generalforsamlinger mv.

 

Inspiration og vejledning

Nedenfor finder du de dokumenter, der kan være med til at give dig og din aktivitetsgruppe en hjælpende hånd i jeres projektarbejde. Dokumenterne er udviklet på baggrund af IMCC’s mangeårige projektarbejde og kan på den baggrund give et godt råd eller to, samt tjene som almen inspiration for dig og din aktivitetsgruppe.

Ligeledes finder du IMCC’s officielle brevpapir.

 

Guidelines til Projektbeskrivelser:

 

IMCC’s officielle brevpapir:

 

Ledelsesguideline: