Eksterne kurser og seminarer

Som medlem af IMCC har du mulighed for at deltage i kurser, seminarer, workshops og fyraftensmøder m.m. som bliver udbudt af vores samarbejdspartnere.

Herunder kan du finde en liste over tilbud om workshops, møder, seminarer og kurser.

 

AUGUST 2017

Evaluer dit internationale projekt // DUF // København

Del de gode historier og udfordringer fra jeres internationale partnerskab med andre internationalt aktive til evalueringsmøde hos DUF den 10. august.

Læs mere her.

DATO 10.8.2017 kl. 16-20

 

Inputmøde om DUFs nye internationale retningslinjer // DUF // København

Fra 2018 bliver DUFs to nuværende internationale puljer til én, og DUF får reviderede puljeretningslinjer. Hør mere, og kom med dit input til fyraftensmødet 15. august.

Læs mere her.

DATO 15.8.2017

 

Internationalt skriveværksted med oplæg om DUFs ungdomslederprogram // DUF // København

Tag din computer og projektgruppe under armen, og kom til skriveværksted hos DUF den 16. august. Vi indleder med et oplæg om DUFs ungdomslederprogram.

Læs mere her.

DATO 16.8.2017 kl. 15-20

 

Introduktion til CISU // CISU // Aarhus og København

Efter kurset vil du have fået et overblik over CISUs kurser, rådgivningstilbud såvel som puljer. Du vil også være blevet introduceret til de vigtigste principper og begreber i puljerne. Desuden vil du blive introduceret til, hvordan jeres forening som medlem af CISU bedst kan få indflydelse på CISUs arbejde.

Læs mere her.

DATO 23.8.2017 (Aarhus) og 24.8.2017 (København) kl. 16.30-19.30

 

Samarbejde mellem civilsamfundet og privatsektoren // CISU // København

Formålet med arrangementet er at lære af konkrete erfaringer fra samarbejdsprojekter og diskutere mulighederne og udfordringerne i dem, samt at perspektivere erfaringerne omkring centrale temaer i samarbejdet.

Læs mere her.

DATO 26.8.2017 kl. 10-16

 

Intro til online ansøgning // CISU // Aarhus og København

Alle ansøgninger, der indsendes til CISUs puljer, skal sendes gennem CISUs online ansøgningsmodul. Formålet med kurset er derfor, at deltagerne bliver fortrolige med at bruge ansøgningsmodulet.

Læs mere her.

DATO 29.8.2017 (Aarhus) og 30.8.2017 (København) kl. 16:30-19:30

 

Vejen til guldet – grundkursus i fundraising // CFSA // Aarhus

På dette kursus får du en grundig indføring i fundraising. Du får indsigt i en række fonde, puljer og andre støttemuligheder og bliver klogere på de strategiske overvejelser, I som forening skal gøre jer, når I søger midler. Du arbejder også med den gode ansøgning og får ny inspiration og værktøjer, du kan bruge, når du skal tilrettelægge en god proces for dit arbejde med fundraising.

Læs mere her.

DATO 30.8.2017 kl. 10-16 // TILMELDNINGSFRIST 1.8.2017

 

Trivsel og samværd i foreningslivet // DUF // København

Se foreningens retningslinjer, procedurer og politikker efter i sømmene, når DUF inviterer til seminar om trivsel og samvær i foreningslivet den 30. august.

Læs mere her.

DATO 30.8.2017 kl. 10-16:30

 

SEPTEMBER 2017 

Kom godt i gang med partnerskab og projekt // CISU // København

Efter kurset har deltagerne et godt kendskab til bredden af typer af indsatser, der går i et spektrum fra hjælpeprojekter til strategiske indsatser i et civilsamfundsperspektiv.
De vil desuden være i stand til at se deres egen organisations planer og projekter med partnere i syd i et bredere perspektiv og evt. give det fornyet retning og fokus.

Læs mere her.

DATO 2.9.2017 kl. 11-15

 

Info om oplysningspuljen // CISU // Aarhus og København

CISUs Oplysningspulje støtter især aktiviteter, der når ud til nye målgrupper. Efter kurset er deltagerne blevet introduceret til de vigtigste formkrav for ansøgere og er blevet inspireret af gode eksempler og gode råd.

Læs mere her.

DATO 5.9.2017 (Aarhus) og 6.9.2017 (København) 16:30-19:30

 

Introduktion til fundraising // CISU // Aarhus og København

Deltagerne vil efter kurset have en viden om forskellige muligheder for fundraising, og hvordan man kan gribe det an. Deltagerne vil også have reflekteret over, hvilke former for fundraising der er mest relevante for deres egen forening og fået inspiration til at hjælpe deres partnere med at fundraise lokalt.
Kurset handler ikke om CISUs egne puljer.

Læs mere her.

DATO 6.9.2017 (Aarhus) og 7.9.2017 (København) kl. 16:30-19:30

 

Refleks 2017 // DUF // Haslev

Få skub på udviklingen i din organisation med Refleks. En uddannelsesweekend med fire vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer den 16.-17- september.

Læs mere her.

DATO 16.09.2017 – 17.09.2017 // TILMELDNINGSFRIST 23.8.2017

 

Ny leder for ildsjæle? Grundkursus i ledelse af frivillige // CFSA // Roskilde

På dette kursus får du som ny eller kommende leder en solid introduktion til ledelse af frivillige i foreninger og frivillige sociale organisationer. Du får viden om forskellen på at lede frivillige og ansatte, og arbejder også med din egen rolle som leder. Desuden får du metoder og værktøjer, du kan anvende, når du skal lede og skabe engagement og trivsel blandt foreningens frivillige.

Læs mere her.

DATO 27.9.2017 // TILMELDNINGSFRIST 27.8.2017

 

Internationalt skriveværksted // DUF // Aarhus

Tag din computer og projektgruppe under armen og kom til skriveværksted i Aarhus den 27. september.

Læs mere her.

DATO 27.9.2017 kl. 16-20

 

Introduktion til Logical Framework Approach // CISU // Aarhus og København

Formål: At deltagerne opnår et overblik over metoden og de mest anvendte begreber i LFA. Efter kurset vil deltagere være bekendt med de begreber og metoder, som indgår i LFA metoden, som basisviden til at udvikle et projekt. Kurset kan overbygges med LFA weekendkursus.

Læs mere her.

DATO 27.9.2017 (Aarhus) og 28.9.2017 (København) 16:30-19:30

 

Slip generøsiteten fri – lær at give og modtage feedback // CFSA // Fredericia

Feedback er vigtigt for, at vi kan udvikle os og vokse som mennesker, men det er også en svær disciplin at mestre. På dette intensive to-dags kursus, som er for undervisere, facilitatorer og uddannelseskonsulenter, som arbejder med kompetenceudvikling af frivillige, lærer du at give og modtage feedback. Vi undersøger det udfordrende ved feedback, og afdækker, hvad der kendetegner en sund feedbackkultur. Du får også værktøjer, som du kan bruge i dit arbejde med at give feedback, der udvikler de frivillige i din organisation.

Læs mere her.

DATO 30.9.2017 – 1.10.2017 // TILMELDNINGSFRIST 30.8.2017

 

OKTOBER 2017

Info/Intro-møde om DERF // CISU // Aarhus og København

Formålet med introduktionsmødet er at give deltagerne indsigt i, hvad og hvilke typer indsatser der kan støttes af DERF, hvilke krav der stilles til ansøgere, og hvordan puljen fungerer. Deltageren forventes efterfølgende at være i stand til at vurdere, om DERF er relevant for deres organisations arbejde.

Læs mere her.

DATO 2.10.2017 (Aarhus) og 4.10.2017 (København) 16:30-19:30

 

Fyraftensmøde: Den politisk tænkende organisation // DUF // København

Tag til fyraftensmøde den 5. oktober og få indblik i at være en politisk tænkende organisation, som kæmper for en sag, og ideer til, hvordan I kan positionere jer og opnå størst mulig indflydelse.

Læs mere her.

DATO 5.10.2017 kl. 17-20

 

Intro til Monitorering og Evaluering // CISU // Aarhus og København

Kurset vil give en introduktion til og demonstrere anvendelsen af kvantitative og kvalitative indikatorer. Der gives eksempler på participatoriske metoder til måling af indikatorer og inspiration til, hvordan man indsamler information til både dokumentation på status såvel som til læring i projektet.

Læs mere her.

DATO 7.10.2017 (Aarhus) og 8.10.2017 (København) 16:30-19:30

 

Internationalt skriveværksted // DUF // København

Tag din computer og projektgruppe under armen og kom til skriveværksted i Aarhus den 27. september.

Læs mere her.

DATO 11.10.2017 kl. 16-20

 

Fyraftensmøde: Fundraising til mindre projekter // DUF // Aarhus

Tag til interaktivt fundraisingkursus i Aarhus den 24. oktober og få dine lokale foreningsdrømme finansieret.

Læs mere her.

DATO 24.10.2017 kl. 17-20

 

NOVEMBER 2017

Skab engagement med din kommunikation // CISU // Aarhus og København

På mødet vil deltagerne få klarhed over formålet med engagerende kommunikation, stifte bekendtskab med strategier og få værktøjer til at engagere på blandt andet de sociale medier.

Læs mere her.

DATO 1.11.2017 (Aarhus) og 2.11.2017 (København) 16:30-19:30

 

Participating 2017: Creating space for volunteerism // DUF

Kom til international konference med DUF og bliv klogere på frivillighed, medlemsdemokrati og ungeindflydelse den 3.-5. november.

Læs mere her.

DATO 3.11.2017 – 5.11.2017

 

Styrk dit internationale arbejde gennem dialog // DUF // København

Få erfaring med dialog i praksis og indblik i dialogiske værktøjer til at styrke dit internationale projekt til fyraftensseminar den 8. november.

Læs mere her.

DATO 8.11.2017 kl. 16-20

 

Fortalervirksomhed og Verdensmål // CISU // Aarhus og København

Formålet er at give deltagerne:
– en forståelse af, hvad fortalervirksomhed er inkl. tilgange og metoder
– en forståelse for Verdensmålene og deres betydning for fortalervirksomhed
– en forståelse for, hvordan Verdensmålene konkret kan anvendes i fortalerarbejdet.

Læs mere her.

DATO 8.11.2017 (Aarhus) og 9.11.2017 (København) 16:30-19:30

 

Brug sociale medier strategisk og effektivt – grundkursus // CFSA // Odense

På dette kursus lærer du, hvordan du kan bruge sociale medier på et praktisk og strategisk niveau i din forening. Birgitte Lyhne, der er ekspert i strategisk kommunikation, giver dig et solidt overblik over de sociale mediers verden og et dybere indblik i de mest brugte og relevante. Med dig hjem fra kurset får du et første udkast til en social medie-strategi for din forening eller organisation.

Læs mere her.

DATO 9.11.2017 kl. 10-16 // TILMELDNINGSFRIST 9.10.2017

 

Evaluer dit internationale projekt // DUF // København

Del de gode historier og udfordringer fra jeres internationale partnerskab med andre internationalt aktive til evalueringsmøde hos DUF den 15. november.

Læs mere her.

DATO 15.11.2017 kl. 16-20

 

Ny leder for ildsjæle? Grundkursus i ledelse af frivillige // CFSA // Vejle

På dette kursus får du som ny eller kommende leder en solid introduktion til ledelse af frivillige i foreninger og frivillige sociale organisationer. Du får viden om forskellen på at lede frivillige og ansatte, og arbejder også med din egen rolle som leder. Desuden får du metoder og værktøjer, du kan anvende, når du skal lede og skabe engagement og trivsel blandt foreningens frivillige.

Læs mere her.

DATO 22.11.2017 // TILMELDNINGSFRIST 22.10.2017

 

Organisationsudvikling – Del 1 // CISU // Aarhus

Kurset giver deltagerne en forståelse for organisationsudvikling i en civilsamfundsorganisation, samt introducerer og afprøver nogle af de redskaber, der kan indgå i organisationsudviklingsprocesser i egen og/eller partnerorganisationer.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at indgå i og arbejde med organisationsudviklingsprocesser i egen organisation, samt diskutere og inspirere partner til at lave forløb, der kan udvikle organisationen. Deltagerne får desuden input til, hvilken retning organisationsudvikling i egen organisation kan tage ud fra de karakteristika, der er i organisationen, og på det opfølgende fyraftensmøde vil man få feedback på de initiativer, man har iværksat eller afprøvet i sin egen organisation.

Læs mere her.

DATO 25-26.11.2017 // OBS! Del 2 afholdes 24.1.2018

 

Korruptionsforebyggelse // CISU // Aarhus og København

Formålet er at give deltagerne indblik i, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af korruption internt i organisationen samt i samarbejdet med partnere.

Læs mere her.

DATO 27.11.2017 (Aarhus) og 28.11.2017 (København) 16:30-19:30