Eksterne kurser og seminarer

Som medlem af IMCC har du mulighed for at deltage i kurser, seminarer, workshops og fyraftensmøder m.m. som bliver udbudt af vores samarbejdspartnere.

Herunder kan du finde en liste over tilbud om workshops, møder, seminarer og kurser.

 

MAJ 2017

Få viden om brugerne – skab sjove og indsigtsfulde evalueringer // CFSA // København

Vil du gerne blive skarpere på, hvordan du og din organisation får viden om jeres brugeres oplevelser af jeres tilbud? Øge jeres brugerinddragelse og sikre at jeres tilbud har den effekt, som I ønsker? Så kom til fyraftensmøde med Nina Holck, der er antropolog, og lad dig inspirere til selv at gå ud og lave mindre, sjove og indsigtsfulde evalueringer, der giver masser af viden og smil på læben.

Læs mere her.

DATO 17.5.2017 kl. 17:30-20:30 // TILMELDNINGSFRIST 25.4.2017

 

Mægling og konflikthåndtering // CFSA // Vejle

Få viden og indsigt i konflikthåndtering og et mere nuanceret billede af, hvad konfliktsituationer handle om. På dette kursus, som er for dig, der er leder for frivillige i det sociale arbejde, præsenteres du fx for mediation, som er en metode, du kan bruge til at løse konflikter – både med enkelte frivillige, i frivilliggruppen og mellem frivillige og brugere. Du lærer også, hvordan du kan gennemføre vanskelige samtaler og give feedback.

Læs mere her.

DATO 20.5.2017-21.5.2017 // TILMELDNINGSFRIST 20.4.2017

 

Internationalt skriveværksted med quickoplæg: Sådan undgår I korruption // DUF // København

Tag din computer og projektgruppe under armen den 23. maj og kom til skriveværksted og quickoplæg hos DUF.

Læs mere her.

DATO 23.5.2017

 

Konference: Etniske minoriteters deltagelse i det frivillige arbejde // CFSA // Odense

Dansk Flygtningehjælp og Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer til konference om etniske minoriteter i det frivillige arbejde tirsdag den 23. maj 2017.

Læs mere her.

DATO 23.5.2017 kl. 9:30-15:30 // TILMELDNINGSFRIST 21.4.2017

 

Bestyrelsesskolen // DUF // København

Deltag i DUFs bestyrelsesskole den 23. maj og få redskaber til at løfte dit ansvar i bestyrelsen for en landsorganisation.

Læs mere her.

DATO 23.5.2017 kl. 10-16

 

Fremtid i forening? Hvilke fællesskaber vil de unge have? // DUF // København

Kom til fyraftensmøde den 30. maj og få ny viden om unge, fællesskaber og foreningsliv, og bliv udfordret på, om din forening kan gøre mere for at tiltrække og fastholde unge.

Læs mere her.

DATO 30.5.2017 kl. 17-20

 

Når ord og billeder mødes – Grafisk facilitering // CFSA // København

Grib tuschen og skab kreativitet og nytænkning på dit næste møde, workshop eller kursus. Få indsigt i grafisk facilitering og en farverig palette af teknikker og redskaber, som du kan bruge, når du underviser og faciliterer møder, der motiverer frivillige i din forening eller organisation. Kurset er særligt for uddannelseskonsulenter i frivillige sociale organisationer.

Læs mere her.

DATO 30.5.2017 kl. 10-16 // TILMELDNINGSFRIST 1.5.2017

 

JUNI 2017

Skab trivsel og udvikling blandt frivillige med den rette ledelsesstil // CFSA // København

Som leder eller koordinator for frivillige i din organisation, har du et stort ansvar for, at såvel den enkelte som hele frivilliggruppen trives, fungerer, udvikler sig og spiller godt sammen. På dette intensive to-dags kursus får du ny relevant viden om, hvordan du som leder for frivillige i det brugerrettede arbejde kan arbejde med ledelse og skabe en anerkendende tilgang i din ledelsespraksis. Vi arbejder med forskellige ledelsesstile og du får redskaber, som du kan bruge direkte i dit ledelsesarbejde og fremme og udvikle de frivillige og deres indsats over for brugerne.

Læs mere her.

DATO 6.6.2017 – 7.6.2017 // TILMELDNINGSFRIST 5.5.2017

 

Evaluer dit internationale projekt // DUF // København

Evalueringer er en vigtig måde at dele viden og reflektere over det, I har lært i løbet af jeres projekt. På fyraftensmødet den 7. juni hører vi de gode historier fra jeres internationale partnerskab.

Læs mere her.

DATO 7.6.2017

 

Medlemsmøde som forberedelse til folkemøde // CISU // København

På mødet vil vi sammen se på programmet for at udveksle relevante arrangementer. Vi vil give gode råd, der kan sikre gennemslagskraft.

Læs mere her.

DATO 8.6.2017 kl. 16:30-19:30

 

Hvad siger kroppen, når du taler? Stemme, krop og kommunikation // CFSA // København

Det er lige så naturligt at bruge stemmen og kroppen i samtale, som at trække vejret. Vi gør det hele tiden, og de fleste kan blive bedre til det. Sammen med 3 erfarne skuespillere udforsker vi på dette kommunikationsværksted sammenhængen mellem din stemme, dit kropssprog, kropsholdning og udstråling. Du lærer at bruge din stemme og krop som dynamiske redskaber, når du kommunikerer med fx brugere, frivillige og ansatte i din forening.

Læs mere her.

DATO 10.6.2017 kl. 10-16

 

Sammenhængende Kommunikation // CISU // Aarhus & København

Vi skal se på, hvordan man forbedrer sammenhængen internt i en organisation og sammenhængen med andre organisationer.

Læs mere her.

DATO 21.6.2017 (Aarhus) & 22.6.2017 (København)

 

AUGUST 2017

Introduktion til CISU // CISU // Aarhus

Efter kurset vil du have fået et overblik over CISUs kurser, rådgivningstilbud såvel som puljer. Du vil også være blevet introduceret til de vigtigste principper og begreber i puljerne. Desuden vil du blive introduceret til, hvordan jeres forening som medlem af CISU bedst kan få indflydelse på CISUs arbejde.

Læs mere her.

DATO 23.8.2017 kl. 16.30-19.30

 

Vejen til guldet – grundkursus i fundraising // CFSA // Aarhus

På dette kursus får du en grundig indføring i fundraising. Du får indsigt i en række fonde, puljer og andre støttemuligheder og bliver klogere på de strategiske overvejelser, I som forening skal gøre jer, når I søger midler. Du arbejder også med den gode ansøgning og får ny inspiration og værktøjer, du kan bruge, når du skal tilrettelægge en god proces for dit arbejde med fundraising.

Læs mere her.

DATO 30.8.2017 kl. 10-16 // TILMELDNINGSFRIST 1.8.2017

 

SEPTEMBER 2017 

Ny leder for ildsjæle? Grundkursus i ledelse af frivillige // CFSA // Roskilde

På dette kursus får du som ny eller kommende leder en solid introduktion til ledelse af frivillige i foreninger og frivillige sociale organisationer. Du får viden om forskellen på at lede frivillige og ansatte, og arbejder også med din egen rolle som leder. Desuden får du metoder og værktøjer, du kan anvende, når du skal lede og skabe engagement og trivsel blandt foreningens frivillige.

Læs mere her.

DATO 27.9.2017 // TILMELDNINGSFRIST 27.8.2017

 

Slip generøsiteten fri – lær at give og modtage feedback // CFSA // Fredericia

Feedback er vigtigt for, at vi kan udvikle os og vokse som mennesker, men det er også en svær disciplin at mestre. På dette intensive to-dags kursus, som er for undervisere, facilitatorer og uddannelseskonsulenter, som arbejder med kompetenceudvikling af frivillige, lærer du at give og modtage feedback. Vi undersøger det udfordrende ved feedback, og afdækker, hvad der kendetegner en sund feedbackkultur. Du får også værktøjer, som du kan bruge i dit arbejde med at give feedback, der udvikler de frivillige i din organisation.

Læs mere her.

DATO 30.9.2017 – 1.10.2017 // TILMELDNINGSFRIST 30.8.2017

 

NOVEMBER 2017

Brug sociale medier strategisk og effektivt – grundkursus // CFSA // Odense

På dette kursus lærer du, hvordan du kan bruge sociale medier på et praktisk og strategisk niveau i din forening. Birgitte Lyhne, der er ekspert i strategisk kommunikation, giver dig et solidt overblik over de sociale mediers verden og et dybere indblik i de mest brugte og relevante. Med dig hjem fra kurset får du et første udkast til en social medie-strategi for din forening eller organisation.

Læs mere her.

DATO 9.11.2017 kl. 10-16 // TILMELDNINGSFRIST 9.10.2017

 

Ny leder for ildsjæle? Grundkursus i ledelse af frivillige // CFSA // Vejle

På dette kursus får du som ny eller kommende leder en solid introduktion til ledelse af frivillige i foreninger og frivillige sociale organisationer. Du får viden om forskellen på at lede frivillige og ansatte, og arbejder også med din egen rolle som leder. Desuden får du metoder og værktøjer, du kan anvende, når du skal lede og skabe engagement og trivsel blandt foreningens frivillige.

Læs mere her.

DATO 22.11.2017 // TILMELDNINGSFRIST 22.10.2017