Eksterne kurser og seminarer

Som medlem af IMCC har du mulighed for at deltage i kurser, seminarer, workshops og fyraftensmøder m.m. som bliver udbudt af vores samarbejdspartnere.

Herunder kan du finde en liste over IMCC’s samarbejdspartnere, og læse mere om de mange tilbud om workshops og kurser hver organisation udbyder.

 

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

IMCC er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) som udbyder en lang række arrangementer som du kan deltage i. DUFs arrangementer spænder over en bred kam, da der er tale om alt lige fra skriveværksteder og fundraisingkurser, til workshops med erfaringsudveksling fra internationale projekter eller dialog og konflikthåndtering. Arrangementernes varighed går fra fyraftensmøder til flerdags-workshops. DUFs arrangementer er som udgangspunkt gratis at deltage i, hvis man er medlem af IMCC, men der kan være undtagelser. Referer venligst til det enkelte kursus for info.

 

DUF-logo

 

(Klik på banneret for at komme til en oversigt over DUF’s arrangementer)

 

CISU – Platformen for folkeligt u-landsarbejde

IMCC er medlem af CISU (tidligere Projektrådgivningen) som ligeledes udbyder en lang række arrangementer som du kan deltage i. CISUs arrangementer er i højere grad direkte relateret til internationalt udviklingsarbejde, men der er også kurser og arrangementer af mere almen karakter og interesse. CISUs kurser og seminarer spænder over alt lige fra indføring i Fortalervirksomhed og Projektplanlægning til kurser i brugen af Sociale Medier og informationsmøder om Korruptionsproblematikker. Arrangementernes varighed går fra fyraftensmøder til flerdags-workshops. Ikke alle CISUs arrangementer er gratis, men hvis du skønner at deltagelse i et kursus eller lignende kan gavne dig og din projektgruppe, så kan du altid søge IMCC’s puljer for dækning af udgifterne.

  • Fyraftensmøder: 50 kr.
  • Længerevarende kurser koster imellem 200 og 500 kr.

 

CISU_bloglogo_cropped1

 

(Klik på banneret for at komme til en oversigt over CISUs arrangementer)

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Centeret hjælper frivillige og sociale organisationer med at udvikle attraktive rammer for de frivillige med formålet at fastholde og tiltrække nye frivillige. De udbyder derfor en lang række forskellige kurser (gennem Foreningshøjskolen og uddannelsespuljen) i alt fra bogholderi til konflikthåndtering og mindfullness. Nogle kurser er gratis og andre koster penge – husk du altid kan søge IMCC’s puljer hvis du skal deltage i et kursus der koster penge og/eller søge penge til transport.

 

Frivillig4

 

(Klik på banneret for at komme til en oversigt over Center for frivilligt socialt arbejdes arrangementer)