6): Årshjul

Årshjul IFMSA

 

 

 

Andre Internationale møder

IMCC udvælger ikke delegationer til andre internationale møder. Hvis der er internationale møder, der er relevant for dit IMCC arbejde, kan du dog søge bestyrelsen uopfordret om støtte til transport til mødet. Dette gøres via internationale uddannelse- og transportpulje.

 

Eksempler på møder IMCC’ere har fået støtte til

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail til bestyrelsens ansvarlige for internationale relationer på international@imcc.dk.