Hvorfor arbejde internationalt?

Fordele for det enkelte medlem

Deltagelse i internationale møder er en unik mulighed for at få indsigt i globale sundhedsproblemer og global sundhedspolitik i verden.  Tilmed har man mulighed for at engagere sig i en arbejdsgruppe inden for et specifikt emne, man gerne vil arbejde videre med – det kan bl.a. være inden for klimaforandringer og sundhed, adgang til sikker abort, eller mental sundhed. På møderne udbydes træninger, med det formål at forbedre deltagernes kompetencer inden for bl.a. ledelse, økonomi, præsentationsteknik, mødeplanlægning m.m. Dette er en enestående chance for at forbedre dine kompetencer på både et personligt og et fagligt plan. Tilmed er der også mulighed for at give en masse viden videre til andre i IFMSA ved at facilitere en træning eller en workshop.

 

Fordele for aktiviteten

Ved at sende medlemmer på internationale møder får aktiviteterne i IMCC en større basis for at arbejde internationalt inden for aktiviteternes forskellige interessefælleskaber. Der er stor mulighed for sparring og erfaringsudveksling på de internationale møder, og ved at hente inspiration fra lignende projekter i andre lande, er der stort potentiale for at videreudvikle sit eget projekt i IMCC. Deltagelse i internationale møder fører til mere motiverede medlemmer, og motiverede medlemmer er afgørende for at fortsætte det frivillige arbejde i aktiviteterne. Tilmed er der unik chance for kompetenceudvikling af medlemmerne gennem træninger, hvilket er essentielt for at styrke aktiviteten.

 

Fordele for IMCC

En af de helt store fordele ved at IMCC’s medlemmer deltager på internationale møder er, at det giver motiverede og kompetente medlemmer. Det er en stor fordel for det sundhedsfremmende arbejde, at aktiviteterne kan tænke mere globalt, så man får et større perspektiv på sin viden. Tilmed er der meget kapacitet at hente internationalt, og der er derfor stor mulighed for at lære en masse eller give gode erfaringer videre, ved at samarbejde med andre projekter og aktiviteter i IFMSA.