IMCC’s puljer

Klik her for at springe direkte til ansøgningsskema

Alle refusioner sendes til refusion@imcc.dk. Angiv dit puljereference-nummer på refusionssedlen, som vi skal modtage senest én måned efter udgiften er afholdt. Hvis refusionen ikke er modtaget rettidigt, kan dine udlæg ikke refunderes.

 

Se her hvor mange midler der er i puljerne.

 

IMCC’s interne puljer

IMCC har forskellige puljer, du kan søge til forskellige formål. Her kan du læse mere om puljerne, og hvad IMCC giver støtte til. Puljerne er:

 • Uddannelses- og transportpuljen
 • Puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter
 • Initiativpuljen
 • Nationale aktivitetlederes transportpulje (for NAL’er og NØA’er)
 • Rekrutteringspuljen

 

 

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af IMCC kan søge de forskellige puljer. Puljerne dækker dog ikke udgifter, som falder ind under aktivitetsgruppens drift. En aktivitetsgruppe, der har til formål at afholde kurser, kan altså ikke søge IMCC’s puljer til at dække foredragsholderes honorarer eller gaver.

Puljerne dækker derudover kun den billigst mulige transport. Det anbefales derfor at undersøge bus og GoMore som alternativ til DSB. Det betyder også, at hvis man skal til et lørdagsarrangement, kan man som udgangspunkt ikke få dækket togbilletter fredag eller søndag, medmindre det er nødvendigt for at kunne deltage fra starten af arrangementet.

 

Inden du søger

Husk! Den bedste ansøgning er ikke altid den længste ansøgning. Den bedste ansøgning er den, der kort og præcist belyser vigtigheden og relevansen af netop det, der søges støtte til.

IMCC støtter som udgangspunkt ikke

 • Forplejning til arrangementer
 • Produktion af PR-materiale til den enkelte aktivitetsgruppe
 • Aktiviteter, der falder ind under den enkelte aktivitetsgruppes drift

 

Ansøgningsfrister

Ansøgninger behandles af bestyrelsen på deres møder. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden det møde, hvor ansøgningen skal behandles. Er din ansøgning sendt senere end det, behandles den på næstkommende møde. Du kan se, hvornår bestyrelsen holder møder her.

 • Ansøgninger skal være indsendt inden arrangementets afholdelse
 • Såfremt ansøgningen ikke er indsendt rettidigt, kan den maksimalt støttes med 50% af det ansøgte beløb

 

Uddannelses- og transportpuljen støtter

 • Kursusgebyrer og transport til kurser, der er relevante for aktivitetsgruppen eller det enkelte medlems arbejde i IMCC
 • Interne kurser og faglige arrangementer afholdt af aktivitetsgruppen
 • Kurser i andre lokalafdelinger, som aktivitetsgruppen kan have gavn af, og som ikke udbydes i deres egen lokalafdeling

– men støtter ikke

 • Omkostninger til gentagne nationale møder
 • Arrangementer, der kun styrker den enkelte og ikke aktivitetsgruppen

Søges der støtte til deltagelse i internationale arrangementer kan IMCC støtte:

 • Op til 75 % af de samlede udgifter for relevante internationale kurser/møder/konferencer.
  Se retningslinjerne for international refusion her

– men støtter ikke

 • Udgifter til klinikophold eller studierejser
 • Tilbagevendende internationale events

 

Puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter

 • Arrangementer med et fagligt aspekt, der afholdes på tværs af aktivitetsgrupper og/eller lokalafdelinger
 • Arrangementer, der involverer to eller flere af IMCC’s aktivitetsgrupper og/eller lokalafdelinger

– men støtter ikke

 • Arrangementer, der udelukkende har et socialt formål
 • Faste gentagne nationale møder

 

Initiativpuljen støtter nye formål i IMCC

Det gælder for eksempel,

 • Nye tiltag inden for aktivitetsgruppen
 • Nye aktiviteter
 • Ikke aktivitetsspecifikke ideer
 • Enkeltstående arrangementer til gavn for IMCC
 • Udvikling af nye metoder i en aktivitetsgruppe

– men støtter ikke

 • PR-materiale

 

Nationale aktivitetslederes transportpulje (udelukkende for NAL’er og NØA’er)

Denne pulje kan søges af NAL’er og NØA’er til at dække transportudgifter i forbindelse med besøg af lokale aktiviteter. Puljen kan søges løbende, gerne med forventet transportudgifter for HELE året.

 

Rekrutteringspuljen støtter tiltag for medlemshvervning

Det gælder for eksempel:

 • Småbeløb til tryk af flyers eller lignende
 • Mindre udgifter i forbindelse med informationsarrangementer

Puljen støtter ikke:

 • T-shirts, roll-ups eller større PR-investeringer

 

Har du spørgsmål til puljerne?

Så kan du kontakte den økonomiansvarlige i landsbestyrelsen, Agnethe på oekonomi.imcc@gmail.com