IMCC’s puljer

Klik her for at springe direkte til ansøgningsskema

 

Alle refusioner sendes til refusion@imcc.dk. Angiv dit puljereference-nummer på refusionssedlen, som vi skal modtage senest 14 dage efter udgiften er afholdt.

 

IMCC’s interne puljer

IMCC har forskellige puljer, du kan søge til forskellige formål. Her kan du læse mere om puljerne, og hvad IMCC giver støtte til. Puljerne er:

 • Den nationale uddannelses- og transportpulje
 • Den internationale uddannelses- og transportpulje
 • Puljen til støtte for samarbejdet på tværs af aktivitetsgrupper
 • Puljen til støtte for samarbejdet på tværs af lokalafdelinger
 • Initiativpuljen
 • Pulje til transport (udelukkende for NAL’er og NØA’er)
 • Pulje til aktiviteter i forbindelse med opstarten af IMCC Esbjerg, IMCC Roskilde og IMCC Næstved
 • Tværfarvelighedspuljen

 

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af IMCC kan søge de forskellige puljer. Puljerne dækker dog ikke udgifter, som falder ind under aktivitetsgruppens drift. En aktivitetsgruppe, der har til formål at afholde kurser, kan altså ikke søge IMCC’s puljer til at dække foredragsholderes honorarer eller gaver.

 

Puljerne dækker derudover kun togtransport til WildCard-pris, og kun den billigst mulige rejse. Det betyder, at hvis man skal til et lørdagsarrangement, kan man som udgangspunkt ikke få dækket togbilletter fredag eller søndag, medmindre det er nødvendigt for at kunne deltage fra starten af arrangementet.

 

Inden du søger

Husk! Den bedste ansøgning er ikke altid den længste ansøgning. Det bedste ansøgning er den, der kort og præcist belyser vigtigheden og relevansen af netop det, der søges støtte til.

IMCC støtter som udgangspunkt ikke

 • Forplejning til arrangementer
 • Produktion af PR-materiale til den enkelte aktivitetsgruppe
 • Aktiviteter, der falder ind under den enkelte aktivitetsgruppes drift

 

Ansøgningsfrister

Ansøgninger behandles af bestyrelsen på deres møder. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden det møde, hvor ansøgningen skal behandles. Er din ansøgning sendt senere end det, behandles den på næstkommende møde.

 • Ansøgninger skal være indsendt inden arrangementets afholdelse
 • Såfremt ansøgningen ikke er indsendt rettidigt, kan den maksimalt støttes med 50% af det ansøgte beløb

 

Den nationale uddannelses- og transportpulje støtter

 • Kursusgebyrer og transport til kurser, der er relevante for aktivitetsgruppen eller det enkelte medlems arbejde i IMCC
 • Interne kurser og faglige arrangementer afholdt af aktivitetsgruppen
 • Kurser i andre lokalafdelinger, som aktivitetsgruppen kan have gavn af, og som ikke udbydes i deres egen lokalafdeling

– men støtter ikke

 • Omkostninger til gentagne nationale møder
 • Arrangementer, der kun styrker den enkelte og ikke aktivitetsgruppen, for eksempel tropemedicinsk weekend

 

Den internationale uddannelses- og transportpulje giver støtte til

 • Op til 75 % af de samlede udgifter for relevante internationale kurser/møder/konferencer.
  Se retningslinjerne for international refusion her

– men støtter ikke

 • Udgifter til klinikophold eller studierejser
 • Tilbagevendende internationale events

 

Puljen til støtte for samarbejde på tværs af aktivitetsgrupper støtter

 • Arrangementer med et fagligt aspekt, der afholdes på tværs af aktivitetsgrupper
 • Arrangementer, der involverer to eller flere af IMCC’s aktivitetsgrupper

– men støtter ikke

 • Arrangementer, der udelukkende har et socialt formål

 

Puljen til støtte for samarbejde på tværs af lokalafdelinger giver støtte til

Arrangementer med fagligt aspekt, der afholdes på tværs af lokalafdelinger af enten aktivitetsgrupper eller lokalbestyrelser

– men støtter ikke

 • Faste gentagne nationale møder
 • Transport af enkelte medlemmer
 • Arrangementer udelukkende med socialt formål

 

Initiativpuljen støtter nye formål i IMCC

Det gælder for eksempel,

 • Nye tiltag inden for aktivitetsgruppen (ikke nationale møder)
 • Nye aktiviteter
 • Ikke aktivitetsspecifikke ideer
 • Enkeltstående arrangementer til gavn for IMCC
 • Udvikling af nye metoder i en aktivitetsgruppe

– men støtter ikke

 • PR-materiale

Tværfarvelighedspuljen støtter initiativer på tværs af aktiviteterne i IMCC

Puljen støtter  initiativer, der:

 • Udgør et samarbejde mellem aktiviteter inden for samme farvefællesskab
 •  Udgør et samarbejde mellem aktiviteter fra forskellige farvefællesskaber
 • På anden måde styrker samarbejdet mellem aktiviteterne

Pulje til transport (udelukkende for NAL’er og NØA’er)

Denne pulje kan søges af NAL’er og NØA’er til at dække transportudgifter i forbindelse med besøg af lokale aktiviteter. Puljen kan søges løbende, gerne med forventet transportudgifter for HELE året.

 

Har du spørgsmål til puljerne?

Så kan du kontakte den økonomiansvarlige i landsbestyrelsen, Frederik på oekonomi.imcc@gmail.com