Ashipti Denmark (Uganda)

Intro

Ashipti Denmark er en frivillig aktivitet under IMCC, der interesserer sig for udviklingsarbejde i Uganda. Vores vision er at fremme sundheden i Uganda inden for rammerne af bæredygtigt udviklingsarbejde.

Vi arbejder således med to projekter:

  1. Oplysning af ugandiske unge om forebyggelse af livsstilssygdomme.
  2. Undervisning af danske gymnasieelever om bæredygtigt frivilligt arbejde.

 

Vores projekt i Uganda

Livsstilssygdomme, såsom sukkersyge, kræft og forhøjet blodtryk, er et stigende fokus i Uganda og andre udviklingslande. Dette er der flere årsager til. Dels fordi en stigende urbanisering og middelklasse i Uganda medfører, at flere bliver eksponeret for en usund livsstil, og dels fordi man kan forebygge livsstilssygdommene ved at leve sundt; spise sundt, motionere og undgå alkohol og rygning. Et studie viser, at 50% af ugandere ikke ved at rygning kan forårsage kræft. Hvilket fremhæver behovet for vores oplysningsarbejde, da uvidenhed er udbredt.

 

Vi samarbejder med FUMSA (forening af ugandiske medicinstuderende) om dette, hvor vi prøver at intervenere på forskellige niveauer. Hvorfor vi vil snakke med lokale politikere og skoleelever. Dette indebærer bl.a. at FUMSA tager ud på lokale skoler og oplyser eleverne om livsstilssygdomme, samt fortalervirksomhed, hvor man prøver at påvirke politikere. Derudover arbejder Ashipti for at øge sammenslutningen af FUMSA, give dem værktøjer til at gennemføre undervisning på skolerne samt udarbejde oplysningskampagner der kan påvirke beslutningstagere i landet med det formål at øge fokus på livsstilssygdomme.

 

Undervisningsprojekt i Danmark

Mange vælger at bruge et sabbatår efter gymnasiet på at være frivillig i udlandet. Vi ønsker at give gymnasieelever nogle redskaber til at forholde sig til deres arbejde, og hvordan man laver frivilligt arbejde.

 

Dette gøres i samarbejde med andre af de grønne IMCC aktiviteter.

 

Ashiptis opbygning

Ashipti er organiseret i en styregruppe, samt 3 undergrupper:

 

  • En projektgruppe, der driver projektet.
  • En aktivitetsgruppe, der arrangerer interne og eksterne arrangementer.
  • En undervisningsgruppe, der arbejder på at udbrede kendskabet til udviklingsarbejde i DK. Gruppen ønsker bl.a. at tage ud til områdets gymnasier og gå i dialog med unge mennesker.

 

Vi er 10 studerende fra alle semestertrin og studier, som udover at brænde for udviklingsarbejde har det rart og sjovt sammen. Vi mødes alle én gang månedligt, og herudover mødes de forskellige undergrupper efter behov.

 

Ashipti historisk set

Ashipti Denmark startede som IMCC-projekt i 2010 med hensigten at lave udviklingsarbejde i Ghana. Vi har haft studerende sendt af sted på feltarbejde sammen med ghanesiske studerende, og vi har samarbejdet med Ingeniører Uden Grænser om etablering af ordentlig vandforsyning på et af landets fattige hospitaler.

 

I 2014 tog projektet en drejning og opstartede et samarbejde med en gruppe af ugandiske medicinstuderende. Projektet omhandler livsstilssygdomme som diabetes, kræft og forhøjet blodtryk, som desværre er et voksende problem på det afrikanske kontinent. Efter opstart af samarbejdet i Uganda er det gået rigtig stærkt. Vi har på kort tid besøgt vores partner på en selvfinansieret partneridentifikationstur, deltaget i DUF Partnerseminar i 2015 og 2016 sammen med vores partner, gennemført et pilotprojekt og har fået bevilget et partnerskabsprojekt som startede i august 2016.

 

9174338178_e630bd9465_b