SUNDdag

Om os

SUNDdag afholdes af studerende fra mange forskellige studieretninger og har derved et solidt fundament af tværfaglig kompetence. Vi mener, at sundhedsfremmende og forebyggelsesinitiativer skal frem i forreste række, og at befolkningen skal konfronteres med dem på et personligt niveau.

SUNDdag blev første gang afholdt i Aarhus i 2012 og har siden været en årlig begivenhed.

Vores vision

At den enkelte borger bliver mere bevidst om egen sundhed.

Vores målsætning

At SUNDdag sætter fokus på sundhed og forebyggelse af folkesygdomme. Dagen skal give borgerne en direkte og nem mulighed for at få et hurtigt sundhedstjek og samtidigt gøre sundhed til et personligt emne, man gør sig overvejelser om. SUNDdag er ikke ment som en løftet pegefinger, men som en inspirationskilde hvor sundhed ikke er hverken besværligt, dyrt eller kedsommeligt. Målet er at opstille 50 stande med info om sygdomme og sundhed samt mulighed for et hurtigt sundhedstjek, lave underholdning, foredrag med kendte foredragsholdere, børneaktiviteter, sports events – alt med henblik på at erindre de travle børnefamilier og borgerne om, hvor vigtig sundhed og gode vaner er.

Oplev tidligere SUNDdag events

De støtter SUNDdag projektet

Både Danmarks minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag og Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard støtter op om SUNDdag projektet.

Desuden har Aarhus Universitet ved Allan Flyvbjerg, Dekan og medlem af universitetsledelsen med ansvar for Aarhus Universitets videnudveksling med samfundet.” givet følgende støttemeddelelse:

”På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på at støtte selvstændige studenterinitiativer, der er interdisciplinære, og som tilmed har et godt og legitimt formål. Et sådant initiativ er studenterprojektet SUNDdag. Sundhedsfremme og forebyggelse står naturligt højt på dagsordenen og projektets fokus på egen sundhed og borgerdialog og hermed også på, hvad den enkelte kan gøre i form af konkrete handlinger, er i høj grad prisværdig. Skal en sådan indsats føre til succes, må det indeholde en lang række forskellige målrettede aktiviteter, og her kan den af SUNDdag planlagte sundhedsevent både virke til at bringe en nyttig erfaring og læring ind i studentermiljøet og bidrage til, at et bredt udsnit af borgere i Aarhus og omegn får mulighed for at blive oplyst om sundhedsfremme og forebyggelse. Aarhus Universitet giver derfor initiativet en varm anbefaling.”

IMG_2434