Klinikophold med PIT

Om klinikopholdet

Med PIT bliver du udsendt til et mindre hospital med både en medicinsk og kirurgisk afdeling. Hospitalerne bliver kvalitetskontrolleret af PIT ved brug af tidligere udsendtes rapporter, og vi sikrer os ligeledes, at du ikke tager pladsen fra lokale medicinstuderende, samt at der er en superviserende læge, som har det overordnede ansvar.

Klinikopholdet er som et klinikophold i Danmark, bortset fra at sygedommene, diagnosemetoden og klimaet er noget helt andet og super spændende!

På hospitalet indgår du i det daglige arbejde alt efter lyst og kompetencer.

Arbejdsugen vil være på 37 timer, men I aftaler selv med lægerne, hvordan I praktisk vil strukturere jeres klinikophold.
PIT har ikke noget samarbejde med det internationale perspektiv på 5 semester kandidat, og  det er desværre ikke muligt at kombinere et PIT ophold med dette.

Landeliste og restpladser

PIT har aftaler med hospitaler i følgende lande:

  • Kenya
  • Tanzania
  • Zambia

 

Vi søger løbende kontakt til nye hospitaler som samarbejdspartnere, hvorfor ovenstående landeliste jævnligt bliver opdateret.

Den komplette liste over hospitaler og perioder for udsendelse offentliggøres hvert semester senest en måned før ansøgningsfristen. Hospitalslisten kan ses sidst i ansøgningsvejledningen, der kan læses på Podio (se herunder).

Pladser på såkaldte nye hospitaler, hvor man bliver den første udsendte dertil, udbydes som restpladser. Alle restpladser opslås i studentermagasinerne MOK (København), ACUTA (Århus) og Sund & Hed (Odense) samt på podio.com og facebook-siden PIT National.

 

Vi har samlet et overblik over vores destinationer i dette googlemap kaldet PIT hospitaler, som viser alle nuværende samarbejdshospitalers placering, verden over. Kortet holdes løbende opdateret.

 

Hvordan kommer jeg afsted?

For at blive udsendt med PIT skal du på udsendelsestidspunktet opfylde følgende krav:

  • Bestået 8. semester af medicinstudiet.
  • Deltagelse i Tropemedicinsk Weekendkursus (afholdes to gange årligt)
  • Betalt udsendelsesgebyr og obligatorisk rejseforsikring via IMCC

 

Ansøgning

Ansøgningsfrister:  16. april (udsendelse i foråret året efter) og 15. november (udsendelse i efteråret året efter).

Alle ansøgninger om udsendelse skal ske via indsendelse af udfyldt ansøgningsskema. De tre trin til ansøgning:

 

 

Pris

Prisen for opholdet er 1000 kr. Du får refunderet 500 kr, når du har afleveret en individuel rapport om opholdet.

Fristen for rapportaflevering er 4 uger efter endt ophold.

 

Beretninger fra tidligere udsendte

Rapporter fra folk, der tidligere har været af sted kan læses på Podio.com under ”Hospitaler, rapporter og restpladser”. Du får adgang til Podio ved at sende en e-mail til podio.pit@gmail.com.

Har du allerede været afsted, kan du udfylde rapportskemaet og sende det til de National Koordinator Sunkary Jambanginternational koordinator på adressen : pit-koordinator@imcc.dk.

 

Tropemediciner.dk – rejsebreve fra udsendte

På vores nye blogside Tropemediciner.dk kan du også læse de udsendtes personlige beretninger om deres klinikophold med PIT. Hele året rundt modtager vi spændende dagbogsnotater og billeder fra de udsendte, imens de er ude. På siden kan du også læse om, hvordan du selv, som kommende udsendt kan bidrage.

 

Følg med på www.tropemediciner.dk.

 

Tropemedicinsk weekendkursus

PIT afholder hvert semester et tropemedicinsk kursus over en weekend, som er obligatorisk, hvis du skal udsendes med PIT.

Her bliver forskellige relevante specialer, sygdomme og andre emner introduceret af læger, sygeplejersker og andre fagfolk eller tidligere udsendte. Tropemedicinsk Weekendkursus er åbent for alle interesserede, men med fortrinsret for studerende, der skal udsendes med PIT.

Deltagelse i Tropemedicinsk Weekendkursus koster 150 kr. inklusive kost og logi. Transportudgifter refunderes ikke.

 

Vil du vide mere om udsendelse?

Kontakt din lokale aktivitetsleder:

København: pit-kbh@imcc.dk
Odense: pit-odense@imcc.dk
Aarhus: pit-aarhus@imcc.dk