Klinikophold med PIT

Om klinikopholdet

Med Praktikant I Troperne (PIT) bliver du udsendt til et mindre hospital med både en medicinsk og kirurgisk afdeling. Hospitalerne bliver kvalitetskontrolleret af PIT gennem rapporter fra tidligere udsendte, og vi sikrer os ligeledes, at du ikke tager pladsen fra lokale medicinstuderende, samt at der er en superviserende læge, som har det overordnede ansvar.

Klinikopholdet er som et klinikophold i Danmark, bortset fra at sproget, kulturen, sygdommene og tilgængeligheden af de diagnostiske og behandlingsmæssige værktøjer er lidt anderledes – og så er det selvfølgelig lidt varmere!
Vi udsender ikke færdiguddannede læger og forventer at du opfører dig, som var du på klinikophold i Danmark.
På hospitalet indgår du i det daglige arbejde alt efter lyst og kompetencer. Arbejdsugen vil typisk være på 37 timer, men I aftaler selv med lægerne, hvordan I praktisk vil strukturere jeres klinikophold.

PIT har ikke noget samarbejde med universiteterne, fx i forbindelse med valgfag/studieretninger eller lignende. Men får du godkendt opholdet til give ECTS-point, er dette naturligvis bare for fedt!

Landeliste og restpladser

PIT har for nuværende aftaler med hospitaler i følgende lande:

  • Kenya (standby)
  • Tanzania
  • Zambia

Når vi har tiden og overskuddet til det, forsøger vi at kontakte nye hospitaler som samarbejdspartnere, hvorfor ovenstående landeliste ikke nødvendigvis er helt opdateret.

Den komplette liste over hospitaler og perioder for udsendelse offentliggøres hvert semester senest en måned før ansøgningsfristen.

Pladser som ikke bliver fordelt udbydes igen sammen med nye hospitaler (hvor man bliver den første udsendte dertil) som restpladser. Restpladser udbydes efter ”først-til-mølle” princippet og opslås i studenterbladene MOK (København), Acuta (Århus) og Sund & Hed (Odense) samt på vores facebooksider

Beretninger fra tidligere udsendte

Alle der tidligere har været udsendt udfylder et rapportskema om deres ophold og hospitalet. Læs om dem her og bliv klogere på hvilket hospital der er din drømmedestination.

Har du allerede været afsted, kan du udfylde rapportskemaet og sende det til os på pit-ansoegning@imcc.dk

Hvordan kommer jeg afsted?

For at blive udsendt med PIT skal du på udsendelsestidspunktet opfylde nedenstående krav:

  • Bestået 8. semester af medicinstudiet.
  • Deltagelse i Tropemedicinsk Weekendkursus (afholdes to gange årligt)
  • Betalt udsendelsesgebyr og have rejseforsikring hos IMCC eller FADL

Ansøgning

Ansøgningsfrister: 16. april (udsendelse i foråret året efter) og 15. november (udsendelse sommeren og efteråret året efter).

Alle ansøgninger om udsendelse skal ske via indsendelse af udfyldt ansøgningsskema. De tre trin til ansøgning:

1) Download ansøgningsskemaet som pdf eller word-format

2) Udfyld ansøgningsskemaet

3) Indsend det udfyldte ansøgningsskema til pit-ansoegning@imcc.dk

Pris

Prisen for opholdet er 1.000 kr. hvoraf du får 500 kr. refunderet, når du har afleveret en individuel rapport om dit ophold. Fristen for rapportaflevering er fire uger efter endt ophold.

Tropemedicinsk weekendkursus

PIT afholder hvert semester et tropemedicinsk kursus over en weekend, som er obligatorisk, hvis du skal udsendes med PIT.

Her bliver forskellige relevante specialer, sygdomme og andre emner introduceret af læger, sygeplejersker og andre fagfolk eller tidligere udsendte. Tropemedicinsk Weekendkursus er åbent for alle interesserede, men med fortrinsret for studerende, der skal udsendes med PIT.

Deltagelse i Tropemedicinsk Weekendkursus koster 150 kr. inklusive kost og logi. Transportudgifter refunderes ikke.

Vil du vide mere om udsendelse?

Find kontaktoplysninger her og skriv endelig til os!

 

Skærmbillede 2018-09-06 kl. 10.17.19