Bliv en del af gruppen

Gruppens medlemmer

NorWHO er en tværfaglig IMCC-aktivitet, hvilket har medlemmer som er baseret i både Århus og København. NorWHOs organizing committee medlemmer repræsenterer en lang række studieretninger herunder bl.a. medicin, folkesundhed, økonomi, fødevarer og ernæring m.fl.

Tværfagligheden giver en god dynamik i gruppen og en række kompetencer, der udgør fundamentet for konferencens succes.

 

Undergrupper

Gruppen er opdelt i undergrupper med forskellige ansvarsområder. Vi arbejder inden for områderne PR, Fagligt program, Logistik, Fundraising og Socialt program.
Alle universitetsstuderende, der har lyst til at skabe en superspændende konference, kan blive del af NorWHO. Hovedparten af arbejdet og møderne foregår via online-møder, men der er også månedsmøde i hver by en gang om måneden. Der bliver derudover også afholdt to nationale møder om året, hvor vi i efteråret mødes i Århus og i foråret i København.

Hvis du er interesseret i at være en del af vores organizing committee, så bare kontakt os! Du kan finde vores kontaktoplysninger her.

webnorwho2

Organizing Committee for NorWHO 2017