Bliv en del af Præklinik-gruppen

Vores opgaver

IMCC Nordisk Præklinik har to opgaveområder;

1.: De prækliniske ophold á to ugers varighed beliggende i sommerferien, og

2.: Arrangering af det årligt tilbagevendende kompetencegivende Færdighedskursus.

 

De prækliniske ophold

Ad. 1: I forbindelse med de prækliniske ophold vil du være med til at:

 • Formidle kontakt mellem studerende og afdelinger
 • Finde nye hospitalsafdelinger
 • Sparre med de studerende om deres prækliniske ønsker
 • Afholde info-arrangementer om Nordisk Præklinik
 • Lave PR og reklamere for Nordisk Præklinik
 • Opstille budget og regnskabsføre
 • Søge at udbygge og forbedre vores prækliniske forløb, lokalt, nationalt, og internationalt

 

Færdighedskurset

Ad. 2: Færdighedskurset og arbejdsfordeling:
Færdighedskurset forløber over en dag med workshops som fokuserer på at formidle kompetencegivende undervisning, facilitere indlæring af praktiske færdigheder til studerende, og give hands-on erfaring med klinisk praksis.

For 2015 blev dette afholdt d. 21. marts, med 120 deltagende, og tvær-aktivitetsligt samarbejde med Exchange, samt med den medicinske forening SAKS. Du kan finde uddybende informationer om kurset her (link kommer snart).

 

I forbindelse med FK2016 kan det forventes at der skal løses opgaver, og der kræves bl.a. interesserede ansvarlige inden for:

 • PR
 • Logistik
 • Faciliteter
 • Remedier/udstyr
 • Forplejning
 • Arrangering af socialt program
 • Kontakt til undervisere og programlægning (HR)
 • Budgettering og regnskab – økonomisk planlægning

 

Som hele kan det derfor siges, at arbejdet i Præklinik-gruppen henvender sig både til de der gerne selv vil af sted i præklinisk ophold, samt til de som er interesserede i engagerende foreningsarbejde fyldt med udfordringer, nye perspektiver og stærke erfaringer at hente.

 

Møder

Vi har møde (også med mad og hygge) ca. 3-4 gange pr. semester i Aarhus-gruppen, oftest i Medicinerhuset. Det er under disse møder at vi gennemfører størstedelen af vores arbejde – og medmindre formidlende omstændigheder gør sig gældende, forventes aktive at deltage her.

 

Arbejdsintensiteten er varierende hen over året med mest pres på i det første halvår. Aktive i gruppen har naturligvis førsteret til prækliniske pladser ved tildelingen.

 

Derudover afholder vi sociale arrangementer spredt ud på året!

 

Vi er på nuværende tidspunkt 24 aktive i Nordisk Præklinik.

 

I tilfælde af spørgsmål, uklarheder eller interesse, find os på Facebook her. Eller smid os en mail via preclinic@imcc.dk.