Klinikophold med Nordisk præklinik?

Untitled1

 

Afdelinger

Afdelingslisten er vores primære redskab til at opskrive de prækliniske ophold der udbydes, og formidle disse til de studerende. Den udarbejdes med udgangspunkt i:

1. De studerendes ønsker om specialer/afdelinger

2. Vores tidligere afdelinger

 

Af denne grund er det muligt at komme på klinikophold på forskellige afdelinger; dvs. med fokus på forskellige specialer. Du kan se dine muligheder ved at tage et kig på vores Afdelingslistesom er at finde via vores Facebook-side.

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren går ad tre trin;

1. Udfyldelse af ansøgningsformular med prioriteter fra de studerende via formular lagt op på vores side. (Studerende)

2. Tildeling af prækliniske ophold

3. Kontakt til de studerende om tildelt/ikke tildelt ophold.

– Gentagelse af trin 1-3 for en ny runde af tildeling.

 

Ovenstående er de overordnede trin i ansøgningsproceduren, samt tildelingsprocessen. Grunden til at vi kører flere runder af tildeling er todelt: For at sikre at alle interesserede har haft mulighed for at få et præklinisk ophold, og at afdelingerne der har interesse i at få studerende på besøg, så vidt muligt, får opfyldt deres ønsker om at videregive indlæring til de studerende.

 

Ansøgningspraksis og ansøgningsfrist:

Sommeren 2015 havde deadline medio marts 2015. Som en ny praksis valgte vi at gennemføre flere runder med tildeling af pladser, for at sikre at så mange tilbudte ophold blev tildelt til så mange muligt interesserede studerende. Pladserne blev fordelt med udgangspunkt i at alle ansøgende fik tre prioriteter. I tilfælde af flere om buddet end der var pladser, blev det afgjort ved fuldkomment tilfældighed i form af uvildig lodtrækning.

For 2015 havde vi otte pladser til Færøerne. Disse tildeles naturligvis først til aktive medlemmer, da det at lægge en aktivitets-indsats i Nordisk Præklinik giver fortrinsret til disse ophold. 
Derfor, mht. ansøgninger, anbefaler vi alle ansøgende at følge instruktionerne som kommer ud via vores Facebook-side, samt læse ansøgnings-formularen grundigt, for at sikre at vi har størst mulighed for at tildele et ophold for en af de tre prioriteter!

Det er muligt at sende en ansøgning sammen med en medstuderende, hvis der er ønske om at I skal afsted sammen. Her skal du blot sende én ansøgning.

 

Husk! Transportudgifter for egen regning:

I forbindelse med opholdet skal du iberegne udgifter til transport og muligvis også at dække egne udgifter til kost og logi, alt efter hvad afdelingen tilbyder (forhold ses af Afdelingslisten). På Færøerne, og på enkelte sygehuse i Danmark, er prisen inklusiv kost og logi. Dette fremgår, som nævnt, af afdelingslisten – som er at finde via vores Facebook-side her.

 

Kontakt:

Skulle der være spørgsmål, eller uklarheder, kontakt os gerne via preclinic@imcc.dk