IMCC Global

Om os

IMCC Global arbejder med sundhedsproblematikker i Bolivia, Ghana, Etiopien og Kenya. Vi er alle studerende, der brænder for at skabe bedre vilkår for mennesker, der har et behov for det.

Vi samarbejder med frivillige i projektlandene og skaber projekterne i fællesskab. I praksis betyder det, at vi tager på projektbesøg i 2-3 uger af gangen, hvor vi har mulighed for at arbejde tæt sammen med vores partnere og udvikle projekterne sammen.

I Danmark skriver vi projektansøgninger og driver det medfølgende organisatoriske arbejde, der danner en solid base for vores projekter.

 

IMCC Uland

 

Vores projekter

Projekterne tager udgangspunkt i primær sundhed, og vi arbejder derfor overvejende med forebyggelse og organisering. Dette gør vores projekter velegnede for alle, der har en interesse for sundhed og udviklingsarbejde.

Vi søger midler fra CISU og DUF, og skaber derfor projekter ud fra Danmarks strategi for udviklingssamarbejde. Lige nu arbejder vi især med reproduktiv sundhed og på at styrke tilliden imellem befolkningen og sundhedsvæsenet.

I vores strategi vil du kunne læse mere om den strategiske ramme, som guider vores arbejde i de kommende to år.

 

Vil du være med?

Vi udtager hvert efterår engagerede frivillige til vores projekter i Afrika. Du kan læse mere om IMCC Global på vores hjemmeside og på facebook, og her finder du også yderligere information om vores udtagelsesproces.

 

Skriv endelig til os hvis du ønsker yderligere information.

 

9388667187_4f64a20dfa_o