IMCC FAIR (Rwanda)

Om os

I IMCC FAIR – First Aid Initiative Rwanda – har vi et ønske om at reducere dødeligheden i trafikken i Rwanda. Vi samarbejder med vores partnerorganisation, Healthy People Rwanda (HPR), om at udbrede kendskabet til trafiksikkerhed og førstehjælp blandt skolebørn i Kigali.

Vi er i gang med et pilotprojekt, hvor skolebørn i alderen 12-17 år undervises i trafiksikkerhed og førstehjælp. HPR er blevet trænet til at undervise børnene og opstarte kampagner om trafiksikkerhed. På sigt er målet, at HPR selv skal stå for rekruttering af frivillige og køre projektet videre.

 

Lidt baggrundsviden

I 2013 omkom 3782 personer i trafikken i Rwanda (WHO) og opgørelser har vist at 56,3% af de tilskadekomne i trafikken i hovedstaden Kigali dør, før de når frem til et hospital. Utilstrækkelig akutudrykning og manglende førstehjælpserfaring er udfordringer, der er med til at fastholde den høje trafikdødelighed. Det er derfor vigtigt, at udbrede kendskabet til trafiksikkerhed og førstehjælp for derigennem at kunne nedbringe antallet af trafikuheld.

 

Vores opgaver

Vores arbejdsopgaver i IMCC FAIR består primært i fundraising, økonomistyring, udarbejdning af undervisningsmateriale og planlægning af projektbesøg, som typisk har en varighed på 2-3 uger. Efter pilotprojektet ønsker vi at udvide til et større og mere omfattende partnerskabsprojekt. Vi ønsker at skabe debat på området og sætte førstehjælp samt trafiksikkerhed på den politiske dagsorden i Rwanda.

 

IMCC FAIR gruppen

Vi er en tværfaglig aktivitet, der udgøres af både bachelor- og kandidatstuderende på Københavns Universitet. Vi sætter pris på dette, da det giver et bredere vidensgrundlag og gør, at alle har en essentiel rolle i gruppen. Hvis vores projekt har fanget din interesse, opfordrer vi dig, uafhængigt af studieretning, til at kontakte os på vores mail under kontaktoplysninger.

 

Vil du være med?

Få mere information her.

FAIR logo