TAMIDA

Danzania 1

 

Om os

TAMIDA (tidligere IMCC DanZania) er et partnerprojekt mellem IMCC og Tanzanian Medical Students’ Association (TAMSA). Projektet har til formål at kapacitetsopbygge, monitorere og indføre god organisationsstyring i TAMSA. I første omgang skal dette ske ved at oprette og implementere et seksualundervisningsprogram i Tanzania. Det er TAMSA, der er ansvarlig for at gennemføre seksualundervisningen, og TAMIDA står for at monitorere, supervisere og evaluere.

 

Historie og kontekst

Til dags dato er vi 10 danske studerende og 6 tanzanianske medicinstuderende, der arbejder med det nu kun 3 år gamle projekt. Projektet går i sin helhed ud på, at vi ønsker at implementere seksualundervisning i secondary schools i Tanzania, dvs. gøre seksualundervisning til en del af skolernes curriculum. Der er dog lang vej til dette mål, hvorfor delmål er en nødvendighed. På nuværende tidspunkt kan vi krydse et delmål af, nemlig at TAMSA, i nogle distrikter, har fået lov til at lave seksualundervisning i skolerne. Næste trin er at udvide vores geografiske råderum samt advokere for projektets formål.

 

Projektet i glimt:

I 2011 fik vi bevilget midler fra DUF til et Preparatory Study. I den anledning sendte vi to IMCC’ere af sted til Tanzania for at få de sidste dele af samarbejdet og projektet på plads.

 

Efter Preparatory Study var projektets fundament lagt, og da endnu et projektbesøg i Tanzania var veloverstået, startede hermed det 1-årige Pilotprojekt i 2012. Ved Pilotprojektets afslutning indsamlede vi data for at se, om vores indsats havde haft nogen effekt. Resultaterne var positive!

 

Dette gav os mod på at indgå i et 2-årigt partnerskabsprojekt, hvorfor vi i foråret 2014 fik bevilget midler fra DUF. Partnerskabsprojekt er i den indledende fase, og vi forventer, at seksualundervisningen starter i oktober måned 2014.

TAMSA er på nuværende tidspunkt markant bedre rustet end ved samarbejdets begyndelse i 2011, hvorfor vi alle har store forventninger til projektet.

 

Hvad laver vi så i Danmark?

Sammenlignet med IMCC er TAMSA en forholdsvis ung organisation, hvilket betyder at en del af vores fokus ligger på at hjælpe dem med kapacitetsopbygning. Dette er netop hjørnestenen i projektet, da det resulterer i projektets bæredygtighed.

Vores opgave er derfor at supervisere, monitorere og advokere projektet.

Vi har meget kontakt til vores partnere både, hvad angår projektet, men også mere generelle anliggender, hvilket gør samarbejdet udfordrende og givende på samme tid.

Et partnerskabsprojekt betyder, at projektet skal forløbe på såvel deres som vores præmisser. Det er en opgave vi løfter i fællesskab, men det er samtidig en opgave, der sætter tingene i perspektiv og tvinger os til kreativ tænkning.

For at have de bedste forudsætninger for at kunne arbejde med projektet, kan gruppemedlemmerne jævnligt tage på kurser i hhv. konflikthåndtering, projektstyring, monitorering og meget mere.