FrontCare (Nepal)

FrontCare er en frivillig forening under IMCC, der interesserer sig for
udviklingsarbejde med fokus på Nepal. Vores vision er at fremme sundheden
og skabe blivende forandringer for den nepalesiske befolkning.
Dette arbejder vi frem mod gennem bæredygtigt udvilkingsarbejde, hvor
vores vigtigste mission er at støtte vores partnere i deres interesser og
arbejde.
Vi arbejder lige nu med to projekter:
 Oplysning af nepalesiske unge om reproduktion og seksualitet med fokus på
rettigheder.
 Undervisning af danske gymnasie- og højskoleelever om bæredygtigt frivilligt
arbejde sammen med de andre grønne aktiviteter.

frontcare
Vores projekt i Nepal

FrontCare samarbejder med to partnere i Nepal: NMSS (Nepal Medical

Students Society) og NPHSS (Nepal Public Health Students Society).
Sammen har vi oprettet projektet Pariwartan, hvor der undervises i
seksualitet, reproduktiv sundhed og rettigheder i Baglungdistriktet i Nepal.
Frivillige nepalesiske studerende tager ud og underviser ungdomsklubber og
de ældste elever i folkeskoler. Blandt disse elever bliver nogle peer educators
udvalgt og oplært i at kunne undervise andre unge i deres rettigheder og
reproduktiv sundhed. I Baglung distriktet har ca. 20% af unge på nuværende
tidspunkt kendskab til seksuelt overførte sygdomme heriblandt HIV på
nuværende tidspunkt. Det arbejder vi bl.a. på at ændre.
Vores gruppe i Danmark består af studerende fra antropologi, medicin og
pædagogstudiet, der alle har hjemme i Århus. Vi mødes en gang om
måneden og hygger os altid til vores møder, hvor vi sommetider skyper med
vores partnere i Nepal.

Vil du være med?

Vi har plads til alle uanset studieretning og semester. Der er mulighed for at
hjælpe til på nogle fastsatte poster men også for at skabe sit eget. Vi går op i,
at alle skal have mulighed for at tage af sted og besøge vores
partnerorganisationer i Nepal, og at alle føler de har et sted, de kan hjælpe til.

Kontakt os på:

frontcare.imcc@gmail.com
https://www.facebook.com/FrontCareIMCC/