Meet the team: Internationale ansvarsposter

Meet the team: IMCC’s internationale ansvarsposter

Pelle Harris Krog
Ansvarlig for Internationale Relationer
Mail: international@imcc.dk

Pelle sidder i landsbestyrelsen og er for andet år ansvarlig for internationale relationer. Det er således Pelle der leder IMCC’s internationale arbejde, og hjælper og vejleder vores delegationer til IFMSA og EPHA møder.

Kamilla Lanng
Landsbestyrelsen
Mail: kamilla@imcc.dk

Kamilla sidder i landsbestyrelsen, hvor hun er kontaktperson for internationalt udvalg og ansvarsposterne heri altså: IU-koordinator, IFMSA-koordinator for Menneskerettigheder, IFMSA-koordinator for sundhedsfremme og EPHA kampagne ansvarlig AMR og A2M.

Anne Kraushaar Martensen 
IU-Koordinator
Mail: iu@imcc.dk

Jeg hedder Anne, er 27 år og læser medicin på 11. semester i Aarhus. Min IMCC karriere begyndte i Donald (LØA), fortsatte i PIT (LAL) og er ender i min nuværende post som Koordinator for Internationalt Udvalg (IU-koordinator).
Hvad laver man så som IU-koordinator? Som navnet afløser så koordinerer man arbejder i Internationalt Udvalg. Det betyder at man samarbejder tæt med repræsentanter fra landsbestyrelsen og samt de aktive medlemmer i Internationalt udvalg. IU har små arbejdsgrupper med forskelligt fokus, men fælles for alt arbejdet er at udbrede kendskabet til IMCC’s internationale arbejde og muligheder  (i bla.IFMSA og EPHA) samt udbrede glæden og lysten til engagere sig internationalt.
Internationalt udvalg er for ALLE, erfaring er ligegyldigt, lyst og engagement er et must. Skriv til mig hvis du kunne tænke dig at høre.

Julie Lauritzen
IFMSA koordinator for Menneskerettigheder
Mail: norp@imcc.dk

Mit navn er Julie og jeg er i gang med min kandidat i Medicin på Københavns Universitet. Jeg har gennem mine snart 5 år i IMCC lavet lidt forskelligt; fra undervisning med Sexekspressen til opstart af Cogita, fra deltagelse på Folkemødet til planlægning af FINO. Jeg har været så heldig at få den fornemme titel NORP – National Officer for Human Right and Peace, hvilket lyder meget fint og fornemt men hvilket egentlig betyder, at jeg agerer bindeled mellem alle de medlemmer, som beskæftiger sig med menneskerettigheder og de internationale muligheder der er for samme (herunder specielt IFMSAs arbejde). NORP er en forholdsvis ny post i IMCC og derfor vil jeg meget gerne samarbejde med alle jer om, hvad i håber at kunne få ud af posten NORP og hvordan jeg kan hjælpe jer med at styrke jeres aktivitet og jeres internationale arbejde. I har altid mulighed for at kontakte mig på mail og jeg vil frygtelig gerne mødes med jer i løbet af det kommende semester – så hold øje med jeres aktivitets indbakke!”

Hawa-Idil Harakow
IFMSA Koordinator for Sundhedsfremme
Mail: publichealth@imcc.dk

Hej! Jeg hedder Hawa, og jeg er jeres NPO. NPO står for National Public Health Officer. Det betyder dybest set at jeg sørger for danne bindeled mellem de af IMCCs aktiviteter som beskæftiger folkesundhed, og vores internationale paraplyorganisation IFMSA!

Jeg er her for at vejlede, koordinere og støtte jer bedst muligt i jeres aktivitets internationale engagement!

Mark Khurana
Kampagneansvarlig for AMR, EPHA

Mit navn er Mark Khurana, og jeg læser Medicin på KU. Som kampagneansvarlig for AMR, så er mit ansvar at være opdateret omkring de nyeste lovforslag og tiltag vedr. AMR i Danmark. Derudover er jeg med i EPHAs AMR ‘Working-Group’, som diskuterer politiske løsninger til AMR på EU plan – vi sidder og gennemgår officielle dokumenter fra Europakommissionen omkring emnet, og herefter diskuterer vi, hvordan EPHA skal forholde sig til det.

Frederikke Bach Larsen
Kampagneansvarlig for Access to Medicines, EPHA

Som kampagneansvarlig for ’Access to Medicines’ deltager jeg i EPHAs working group (”Access to affordable medicines”) som er månedlige 2-timer lange møder, der foregår på EPHAs kontor i Bruxelles og som jeg deltager i online. Her diskuterer vi alt hvad der sker af aktuelle ting i Bruxelles og i europæisk sundhedspolitik på området inklusiv status på forskellig politik midt i lovgivningsprocessen i EU samt EPHAs kampagne- og lobbyarbejde på området.
Det meste af min energi har jeg dog brugt på at samle en arbejdsgruppe omkring EPHA-arbejdet. Her har vi arrangeret og forberedt turen til Bruxelles i forbindelse med EPHAs generalforsamling (i juni 2018) og skal nu arbejde videre med forankring af udbyttet i IMCC. I den næste tid skal vi finde ud af hvordan vi fremover vil strukturere samarbejdet med EPHA og i hvor høj grad (og især hvordan) IMCC skal være aktive i både dansk og europæisk sundhedspolitik i lyset af vores medlemsskab af EPHA